nkd 2007 s objašnjenjima

Kompletni Vodič za Nacionalnu Klasifikaciju Djelatnosti 2007 – NKD 2007

Dobrodošli u sveobuhvatni vodič za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007 (NKD 2007), esencijalni resurs za razumijevanje i korištenje službenih kategorizacija gospodarskih i drugih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Ovaj detaljni vodič pruža jasan pregled svih sektora i podsektora unutar NKD 2007, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine, zamijenivši prethodnu verziju NKD 2002.

Struktura NKD 2007: NKD 2007 je strukturiran u više razina, omogućavajući precizno kategoriziranje svake djelatnosti. Klasifikacija uključuje:

  • Područja označena jednoslovnim oznakama,
  • Odjeljke definirane dvoznamenkastim brojevima,
  • Skupine koje obuhvaćaju troznamenkaste brojeve, te
  • Razrede koji su označeni četveroznamenkastim brojevima.

Primjena NKD 2007: NKD 2007 koristi se za statističke i analitičke potrebe, pružajući ključne informacije za vladine politike, ekonomsko planiranje i poslovno odlučivanje. Dodatak 1, koji je integralni dio odluke o NKD 2007, objavljen je uz odluku u “Narodnim novinama”, čime je osigurana široka dostupnost i transparentnost klasifikacije.

Značaj NKD 2007: Implementacija NKD 2007 omogućila je usklađivanje s europskim i međunarodnim standardima, što doprinosi boljoj usporedivosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Također, prelazak na NKD 2007 odražava prilagodbu suvremenim trendovima i promjenama u ekonomskim aktivnostima, osiguravajući da klasifikacija ostane relevantna i efikasna.

Za sve koji traže detaljne informacije o svakoj kategoriji unutar NKD 2007, naš vodič nudi temeljite opise i praktične primjere kako se svaka klasa primjenjuje u stvarnim poslovnim scenarijima. Bez obzira na to jeste li poduzetnik, analitičar ili istraživač, NKD 2007 je ključan alat za navigaciju kroz složenost hrvatskih ekonomskih djelatnosti.

Za daljnje istraživanje i detaljniji uvid u svaku od klasa NKD 2007, posjetite našu web stranicu gdje možete pronaći interaktivne alate i dodatne resurse koji će vam pomoći u korištenju ove klasifikacije za vaše poslovne i istraživačke potrebe.

Po-druč-jeOdje-ljakSku-pinaRazredNazivNACE
Rev. 2
APOLJOPRIVREDA,
ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
01Biljna i stočarska  proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.1Uzgoj jednogodišnjih usjeva
01.11Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog  sjemenja01.11
01.12Uzgoj riže01.12
01.13Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća01.13
01.14Uzgoj šećerne trske01.14
01.15Uzgoj duhana01.15
01.16Uzgoj predivog bilja 01.16
01.19Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva 01.19
01.2Uzgoj višegodišnjih usjeva
01.21Uzgoj grožđa 01.21
01.22Uzgoj tropskog i suptropskog voća01.22
01.23Uzgoj agruma01.23
01.24Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća01.24
01.25Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća 01.25
01.26Uzgoj uljanih plodova01.26
01.27Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka01.27
01.28Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja  01.28
01.29Uzgoj  ostalih višegodišnjih usjeva 01.29
01.3Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.30Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja01.30
01.4Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
01.41Uzgoj muznih krava01.41
01.42Uzgoj ostalih goveda i bivola01.42
01.43Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi01.43
01.44Uzgoj deva i  ljama01.44
01.45Uzgoj ovaca i koza01.45
01.46Uzgoj svinja01.46
01.47Uzgoj peradi01.47
01.49Uzgoj ostalih životinja01.49
01.5Mješovita proizvodnja
01.50Mješovita proizvodnja01.50
01.6Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
01.61Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva01.61
01.62Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja01.62
01.63Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)01.63
01.64Dorada sjemena za sjemenski materijal01.64
01.7Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.70Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima01.70
02Šumarstvo i sječa drva
02.1Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
02.10Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime02.10
02.2Sječa drva
02.20Sječa drva 02.20
02.3Skupljanje šumskih  plodova i  proizvoda, osim šumskih sortimenata
02.30Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata02.30
02.4Pomoćne usluge u šumarstvu
02.40Pomoćne usluge u šumarstvu02.40
03Ribarstvo
03.1Ribolov
03.11Morski ribolov03.11
03.12Slatkovodni ribolov03.12
03.2Akvakultura
03.21Morska akvakultura03.21
03.22Slatkovodna akvakultura03.22
BRUDARSTVO I VAĐENJE
05Vađenje ugljena i lignita
05.1Vađenje kamenog ugljena
05.10Vađenje kamenog ugljena05.10
05.2Vađenje lignita
05.20Vađenje lignita05.20
06Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
06.1Vađenje sirove nafte
06.10Vađenje sirove nafte 06.10
06.2Vađenje prirodnog plina
06.20Vađenje prirodnog plina06.20
07Vađenje metalnih ruda
07.1Vađenje željeznih ruda
07.10Vađenje željeznih ruda07.10
07.2Vađenje ruda obojenih metala
07.21Vađenje uranovih i torijevih ruda07.21
07.29Vađenje ostalih ruda obojenih metala07.29
08.1Vađenje kamena, pijeska i gline
08.11Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca08.11
08.12Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina08.12
08.9Rudarstvo i vađenje, d. n.
08.91Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva08.91
08.92Vađenje treseta08.92
08.93Vađenje soli08.93
08.99Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.08.99
09Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
09.1Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
09.10Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina09.10
09.9Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
09.90Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje09.90
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
10Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
10.11Prerada i konzerviranje mesa10.11
10.12Prerada i konzerviranje mesa peradi10.12
10.13Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi10.13
10.2Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
10.20Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki 10.20
10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
10.31Prerada i konzerviranje krumpira10.31
10.32Proizvodnja sokova od voća i povrća10.32
10.39Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća10.39
10.41Proizvodnja ulja i masti10.41
10.42Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti10.42
10.5Proizvodnja mliječnih proizvoda
10.51Djelatnosti mljekara i proizvođača sira10.51
10.52Proizvodnja sladoleda10.52
10.6Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
10.61Proizvodnja mlinskih proizvoda10.61
10.62Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda10.62
10.7Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
10.71Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača10.71
10.72Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača10.72
10.73Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine10.73
10.8Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.81Proizvodnja šećera10.81
10.82Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda10.82
10.83Prerada čaja i kave10.83
10.84Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani10.84
10.85Proizvodnja gotove hrane i jela10.85
10.86Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane10.86
10.89Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. 10.89
10.9Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
10.91Proizvodnja pripremljene stočne hrane10.91
10.92Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce10.92
11Proizvodnja pića
11.0Proizvodnja pića
11.01Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića11.01
11.02Proizvodnja vina od grožđa11.02
11.03Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina11.03
11.04Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića11.04
11.05Proizvodnja piva11.05
11.06Proizvodnja slada11.06
11.07Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda11.07
12Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.0Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.00Proizvodnja duhanskih proizvoda12.00
13Proizvodnja tekstila
13.1Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.10Priprema i predenje tekstilnih vlakana13.10
13.2Tkanje tekstila
13.20Tkanje tekstila13.20
13.3Dovršavanje tekstila
13.30Dovršavanje tekstila13.30
13.9Proizvodnja ostalog tekstila
13.91Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina13.91
13.92Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće13.92
13.93Proizvodnja tepiha i sagova 13.93
13.94Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža13.94
13.95Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće13.95
13.96Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila13.96
13.99Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.13.99
14Proizvodnja odjeće
14.1Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće
14.11Proizvodnja kožne odjeće14.11
14.12Proizvodnja radne odjeće 14.12
14.13Proizvodnja ostale vanjske odjeće14.13
14.14Proizvodnja rublja14.14
14.19Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću 14.19
14.2Proizvodnja proizvoda od krzna
14.20Proizvodnja proizvoda od krzna14.20
14.3Proizvodnja pletene i kukičane odjeće
14.31Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa14.31
14.39Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće14.39
15Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
15.1Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
15.11Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna15.11
15.12Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda15.12
15.2Proizvodnja obuće
15.20Proizvodnja obuće15.20
16Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
16.1Piljenje i blanjanje drva
16.10Piljenje i blanjanje drva16.10
16.2Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
16.21Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva16.21
16.22Proizvodnja sastavljenog parketa16.22
16.23Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata16.23
16.24Proizvodnja ambalaže od drva16.24
16.29Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala16.29
17Proizvodnja papira i proizvoda od papira
17.1Proizvodnja celuloze, papira i kartona
17.11Proizvodnja celuloze17.11
17.12Proizvodnja papira i kartona17.12
17.2Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
17.21Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona17.21
17.22Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira17.22
17.23Proizvodnja uredskog materijala od papira17.23
17.24Proizvodnja zidnih tapeta17.24
17.29Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona17.29
18Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
18.1Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem
18.11Tiskanje novina18.11
18.12Ostalo tiskanje 18.12
18.13Usluge pripreme za tisak i objavljivanje18.13
18.14Knjigoveške i srodne usluge 18.14
18.2Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20Umnožavanje snimljenih zapisa18.20
19Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
19.1Proizvodnja proizvoda koksnih peći
19.10Proizvodnja proizvoda koksnih peći19.10
19.2Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
19.20Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda19.20
20Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
20.1Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
20.11Proizvodnja industrijskih plinova20.11
20.12Proizvodnja koloranata i pigmenata20.12
20.13Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija20.13
20.14Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija20.14
20.15Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva20.15
20.16Proizvodnja plastike u primarnim oblicima20.16
20.17Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima20.17
20.2Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
20.20Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda20.20
20.3Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova20.30
20.4Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
20.41Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje20.41
20.42Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata20.42
20.5Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.51Proizvodnja eksploziva20.51
20.52Proizvodnja ljepila 20.52
20.53Proizvodnja eteričnih ulja20.53
20.59Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. 20.59
20.6Proizvodnja umjetnih vlakana
20.60Proizvodnja umjetnih vlakana20.60
21Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
21.1Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda21.10
21.2Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
21.20Proizvodnja farmaceutskih pripravaka21.20
22Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
22.1Proizvodnja proizvoda od gume
22.11Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma22.11
22.19Proizvodnja ostalih proizvoda od gume22.19
22.2Proizvodnja proizvoda od plastike
22.21Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike22.21
22.22Proizvodnja ambalaže od plastike22.22
22.23Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo22.23
22.29Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike22.29
23Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23.1Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
23.11Proizvodnja ravnog stakla23.11
23.12Oblikovanje i obrada ravnog stakla23.12
23.13Proizvodnja šupljeg stakla23.13
23.14Proizvodnja staklenih vlakana23.14
23.19Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla23.19
23.2Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20Proizvodnja vatrostalnih proizvoda23.20
23.3Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
23.31Proizvodnja keramičkih pločica i ploča23.31
23.32Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo23.32
23.4Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
23.41Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta23.41
23.42Proizvodnja sanitarne keramike 23.42
23.43Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora23.43
23.44Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike23.44
23.49Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike23.49
23.5Proizvodnja cementa, vapna i gipsa
23.51Proizvodnja cementa23.51
23.52Proizvodnja vapna i gipsa 23.52
23.6Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo23.61
23.62Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo23.62
23.63Proizvodnja gotove betonske smjese23.63
23.64Proizvodnja žbuke23.64
23.65Proizvodnja fibro-cementa23.65
23.69Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa 23.69
23.7Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.70Rezanje, oblikovanje i obrada kamena23.70
23.9Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
23.91Proizvodnja brusnih proizvoda23.91
23.99Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.23.99
24Proizvodnja metala
24.1Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.10Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura24.10
24.2Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
24.20Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora24.20
24.3Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
24.31Hladno vučenje šipki24.31
24.32Hladno valjanje uskih vrpci24.32
24.33Hladno oblikovanje i profiliranje 24.33
24.34Hladno vučenje žice24.34
24.4Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
24.41Proizvodnja plemenitih metala24.41
24.42Proizvodnja aluminija24.42
24.43Proizvodnja olova, cinka i kositra24.43
24.44Proizvodnja bakra24.44
24.45Proizvodnja ostalih obojenih metala24.45
24.46Obrada nuklearnoga goriva24.46
24.5Lijevanje metala
24.51Lijevanje željeza24.51
24.52Lijevanje čelika24.52
24.53Lijevanje lakih metala24.53
24.54Lijevanje ostalih obojenih metala24.54
25Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
25.1Proizvodnja metalnih konstrukcija
25.11Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova25.11
25.12Proizvodnja vrata i prozora od metala25.12
25.2Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
25.21Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje25.21
25.29Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda 25.29
25.3Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
25.30Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom25.30
25.4Proizvodnja oružja i streljiva
25.40Proizvodnja oružja i streljiva25.40
25.5Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.50Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha25.50
25.6Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
25.61Obrada i prevlačenje metala25.61
25.62Strojna obrada metala25.62
25.7Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
25.71Proizvodnja sječiva25.71
25.72Proizvodnja brava i okova25.72
25.73Proizvodnja alata25.73
25.9Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
25.91Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda 25.91
25.92Proizvodnja ambalaže od lakih metala25.92
25.93Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga25.93
25.94Proizvodnja zakovica i vijčane robe25.94
25.99Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.25.99
26Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
26.1Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
26.11Proizvodnja elektroničkih komponenata 26.11
26.12Proizvodnja punih elektroničkih ploča26.12
26.2Proizvodnja računala i periferne opreme
26.20Proizvodnja računala i periferne opreme26.20
26.3Proizvodnja komunikacijske opreme
26.30Proizvodnja komunikacijske opreme26.30
26.4Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.40Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju26.40
26.5Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova
26.51Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje,  ispitivanje i navigaciju26.51
26.52Proizvodnja satova 26.52
26.6Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.60Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme26.60
26.7Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.70Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme26.70
26.8Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
26.80Proizvodnja magnetskih i optičkih medija26.80
27Proizvodnja električne opreme
27.1Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.11Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora27.11
27.12Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije27.12
27.2Proizvodnja baterija i akumulatora
27.20Proizvodnja baterija i akumulatora27.20
27.3Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
27.31Proizvodnja kablova od optičkih vlakana27.31
27.32Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova27.32
27.33Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala27.33
27.4Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
27.40Proizvodnja električne opreme za rasvjetu27.40
27.5Proizvodnja aparata za kućanstvo
27.51Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo27.51
27.52Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo27.52
27.9Proizvodnja ostale električne opreme
27.90Proizvodnja ostale električne opreme27.90
28Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
28.1Proizvodnja strojeva za opće namjene
28.11Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila28.11
28.12Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja28.12
28.13Proizvodnja ostalih crpki i kompresora28.13
28.14Proizvodnja ostalih slavina i ventila28.14
28.15Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata28.15
28.2Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
28.21Proizvodnja peći i plamenika28.21
28.22Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje28.22
28.23Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)28.23
28.24Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata28.24
28.25Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo28.25
28.29Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.28.29
28.3Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.30Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo28.30
28.4Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva
28.41Proizvodnja strojeva za obradu metala28.41
28.49Proizvodnja ostalih alatnih strojeva28.49
28.9Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
28.91Proizvodnja strojeva za metalurgiju28.91
28.92Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo28.92
28.93Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana28.93
28.94Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože28.94
28.95Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona28.95
28.96Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu28.96
28.99Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.28.99
29Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
29.1Proizvodnja motornih vozila
29.10Proizvodnja motornih vozila29.10
29.2Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
29.20Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica29.20
29.3Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
29.31Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila 29.31
29.32Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila 29.32
30Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
30.1Gradnja brodova i čamaca
30.11Gradnja brodova i plutajućih objekata30.11
30.12Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca30.12
30.2Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
30.20Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila30.20
30.3Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
30.30Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme30.30
30.4Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.40Proizvodnja vojnih borbenih vozila30.40
30.9Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.
30.91Proizvodnja motocikala30.91
30.92Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica30.92
30.99Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n. 30.99
31Proizvodnja namještaja
31.0Proizvodnja namještaja
31.01Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore31.01
31.02Proizvodnja kuhinjskog namještaja31.02
31.03Proizvodnja madraca31.03
31.09Proizvodnja ostalog namještaja31.09
32Ostala prerađivačka industrija
32.1Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.11Proizvodnja novca32.11
32.12Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda32.12
32.13Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda32.13
32.2Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.20Proizvodnja glazbenih instrumenata32.20
32.3Proizvodnja sportske opreme
32.30Proizvodnja sportske opreme32.30
32.4Proizvodnja igara i igračaka
32.40Proizvodnja igara i igračaka32.40
32.5Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.50Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora32.50
32.9Prerađivačka industrija, d. n.
32.91Proizvodnja metla i četaka32.91
32.99Ostala prerađivačka industrija, d. n. 32.99
33Popravak i instaliranje strojeva i opreme
33.1Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
33.11Popravak proizvoda od metala33.11
33.12Popravak strojeva33.12
33.13Popravak elektroničke i optičke opreme33.13
33.14Popravak električne opreme33.14
33.15Popravak i održavanje brodova i čamaca33.15
33.16Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica33.16
33.17Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava33.17
33.19Popravak ostale opreme33.19
33.2Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
33.20Instaliranje industrijskih strojeva i opreme33.20
DOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
35Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
35.1Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
35.11Proizvodnja električne energije35.11
35.12Prijenos električne energije35.12
35.13Distribucija električne energije35.13
35.14Trgovina električnom energijom35.14
35.2Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.21Proizvodnja plina35.21
35.22Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom35.22
35.23Trgovina plinom distribucijskom mrežom35.23
35.3Opskrba parom i klimatizacija
35.30Opskrba parom i klimatizacija35.30
EOPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
36Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.0Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.00Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom36.00
37Uklanjanje otpadnih voda
37.0Uklanjanje otpadnih voda
37.00Uklanjanje otpadnih voda37.00
38Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
38.1Skupljanje otpada
38.11Skupljanje neopasnog otpada38.11
38.12Skupljanje opasnog otpada38.12
38.2Obrada i zbrinjavanje otpada
38.21Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada38.21
38.22Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada38.22
38.3Oporaba materijala
38.31Rastavljanje olupina38.31
38.32Oporaba posebno izdvojenih materijala38.32
39Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.0Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.00Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom39.00
FGRAĐEVINARSTVO
41Gradnja zgrada
41.1Organizacija izvedbe projekata za zgrade
41.10Organizacija izvedbe projekata za zgrade41.10
41.2Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
41.20Gradnja stambenih i nestambenih zgrada41.20
42Gradnja građevina niskogradnje
42.1Gradnja cesta i željezničkih pruga
42.11Gradnja cesta i autocesta42.11
42.12Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica42.12
42.13Gradnja mostova i tunela42.13
42.2Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.21Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove42.21
42.22Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije42.22
42.9Gradnja ostalih građevina niskogradnje
42.91Gradnja vodnih građevina42.91
42.99Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.42.99
43Specijalizirane građevinske djelatnosti
43.1Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
43.11Uklanjanje građevina43.11
43.12Pripremni radovi na gradilištu43.12
43.13Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju43.13
43.2Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
43.21Elektroinstalacijski radovi43.21
43.22Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju 43.22
43.29Ostali građevinski instalacijski radovi43.29
43.3Završni građevinski radovi
43.31Fasadni i štukaturski radovi43.31
43.32Ugradnja stolarije43.32
43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga43.33
43.34Soboslikarski i staklarski radovi43.34
43.39Ostali završni građevinski radovi43.39
43.9Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
43.91Radovi na krovištu43.91
43.99Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.43.99
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
45Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
45.1Trgovina motornim vozilima
45.11Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije 45.11
45.19Trgovina ostalim motornim vozilima45.19
45.2Održavanje i popravak motornih vozila
45.20Održavanje i popravak motornih vozila45.20
45.3Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
45.31Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila 45.31
45.32Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila45.32
45.4Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
45.40Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala45.40
46Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
46.1Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
46.11Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima46.11
46.12Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima46.12
46.13Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom46.13
46.14Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima46.14
46.15Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom46.15
46.16Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima46.16
46.17Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom46.17
46.18Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode46.18
46.19Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima46.19
46.2Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
46.21Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom46.21
46.22Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama46.22
46.23Trgovina na veliko živom stokom46.23
46.24Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama46.24
46.3Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
46.31Trgovina na veliko voćem i povrćem46.31
46.32Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima46.32
46.33Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima46.33
46.34Trgovina na veliko pićima46.34
46.35Trgovina na veliko duhanskim proizvodima46.35
46.36Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima46.36
46.37Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima46.37
46.38Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke46.38
46.39Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima46.39
46.4Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
46.41Trgovina na veliko tekstilom46.41
46.42Trgovina na veliko odjećom i obućom46.42
46.43Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo46.43
46.44Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje46.44
46.45Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom46.45
46.46Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima46.46
46.47Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu46.47
46.48Trgovina na veliko satovima i nakitom46.48
46.49Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo46.49
46.5Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.51Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom46.51
46.52Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom46.52
46.6Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
46.61Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom46.61
46.62Trgovina na veliko alatnim strojevima46.62
46.63Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo46.63
46.64Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje46.64
46.65Trgovina na veliko uredskim namještajem46.65
46.66Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom46.66
46.69Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom46.69
46.7Ostala specijalizirana trgovina na veliko
46.71Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima46.71
46.72Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama46.72
46.73Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom46.73
46.74Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje46.74
46.75Trgovina na veliko kemijskim proizvodima46.75
46.76Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima46.76
46.77Trgovina na veliko ostacima i otpacima46.77
46.9Nespecijalizirana trgovina na veliko
46.90Nespecijalizirana trgovina na veliko 46.90
47Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47.1Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
47.11Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima 47.11
47.19Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama47.19
47.2Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.21Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama47.21
47.22Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama47.22
47.23Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama47.23
47.24Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama47.24
47.25Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama47.25
47.26Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama47.26
47.29Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama47.29
47.3Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
47.30Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama47.30
47.4Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
47.41Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama47.41
47.42Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama47.42
47.43Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama47.43
47.5Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
47.51Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama47.51
47.52Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama47.52
47.53Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama47.53
47.54Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama47.54
47.59Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama47.59
47.6Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama
47.61Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama47.61
47.62Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama47.62
47.63Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
47.64Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
47.65Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama47.65
47.7Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama
47.71Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama47.71
47.72Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
47.73Ljekarne 47.73
47.74Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama47.74
47.75Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.76Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama47.76
47.77Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama47.77
47.78Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama47.78
47.79Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama47.79
47.8Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
47.81Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama47.81
47.82Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama47.82
47.89Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama47.89
47.9Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
47.91Trgovina na malo preko pošte ili interneta47.91
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica47.99
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
49Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
49.1Željeznički prijevoz putnika, međugradski
49.10Željeznički prijevoz putnika, međugradski49.10
49.2Željeznički prijevoz robe
49.20Željeznički prijevoz robe49.20
49.3Ostali kopneni prijevoz putnika
49.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika49.31
49.32Taksi služba49.32
49.39Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.49.39
49.4Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja
49.41Cestovni prijevoz robe49.41
49.42Usluge preseljenja49.42
49.5Cjevovodni transport
49.50Cjevovodni transport49.50
50Vodeni prijevoz
50.1Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.10Pomorski i obalni prijevoz putnika50.10
50.2Pomorski i obalni prijevoz robe
50.20Pomorski i obalni prijevoz robe50.20
50.3Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
50.30Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima50.30
50.4Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
50.40Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima50.40
51Zračni prijevoz
51.1Zračni prijevoz putnika
51.10Zračni prijevoz putnika51.10
51.2Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz
51.21Zračni prijevoz robe51.21
51.22Svemirski prijevoz51.22
52Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
52.1Skladištenje robe
52.10Skladištenje robe52.10
52.2Prateće djelatnosti u prijevozu
52.21Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom52.21
52.22Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom52.22
52.23Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom52.23
52.24Prekrcaj tereta52.24
52.29Ostale prateće djelatnosti u prijevozu52.29
53Poštanske i kurirske djelatnosti
53.1Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
53.10Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga53.10
53.2Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
53.20Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga53.20
IDJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
55Smještaj
55.1Hoteli i sličan smještaj
55.10Hoteli i sličan smještaj55.10
55.2Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.20Odmarališta i slični objekti za kraći odmor55.20
55.3Kampovi i prostori za kampiranje
55.30Kampovi i prostori za kampiranje55.30
55.9Ostali smještaj
55.90Ostali smještaj55.90
56Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
56.1Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.10Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane56.10
56.2Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.21Djelatnosti keteringa56.21
56.29Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane56.29
56.3Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
56.30Djelatnosti pripreme i usluživanja pića56.30
JINFORMACIJE
I KOMUNIKACIJE
58Izdavačke djelatnosti
58.1Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
58.11Izdavanje knjiga58.11
58.12Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa58.12
58.13Izdavanje novina58.13
58.14Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija58.14
58.19Ostala izdavačka djelatnost58.19
58.2Izdavanje softvera
58.21Izdavanje računalnih igara58.21
58.29Izdavanje ostalog softvera58.29
59Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.1Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.11Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa59.11
59.12Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa59.12
59.13Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa59.13
59.14Djelatnosti prikazivanja filmova59.14
59.2Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.20Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa59.20
60Emitiranje programa
60.1Emitiranje radijskog programa
60.10Emitiranje radijskog programa60.10
60.2Emitiranje televizijskog
programa
60.20Emitiranje televizijskog programa60.20
61Telekomunikacije
61.1Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.10Djelatnosti žičane telekomunikacije61.10
61.2Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.20Djelatnosti bežične telekomunikacije61.20
61.3Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.30Djelatnosti satelitske telekomunikacije61.30
61.9Ostale telekomunikacijske djelatnosti
61.90Ostale telekomunikacijske djelatnosti61.90
62Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62.0Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62.01Računalno programiranje62.01
62.02Savjetovanje u vezi s računalima62.02
62.03Upravljanje računalnom opremom i sustavom62.03
62.09Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima62.09
63Informacijske uslužne djelatnosti
63.1Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
63.11Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima63.11
63.12Internetski portali63.12
63.9Ostale informacijske uslužne djelatnosti
63.91Djelatnosti novinskih agencija63.91
63.99Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.63.99
KFINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
64Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.1Novčarsko posredovanje
64.11Središnje bankarstvo64.11
64.19Ostalo novčarsko posredovanje64.19
64.2Djelatnosti holding-društava
64.20Djelatnosti holding-društava64.20
64.3Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti
64.30Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti64.30
64.9Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.91Financijski leasing64.91
64.92Ostalo kreditno posredovanje64.92
64.99Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.64.99
65Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja
65.1Osiguranje
65.11Životno osiguranje65.11
65.12Ostalo osiguranje65.12
65.2Reosiguranje
65.20Reosiguranje65.20
65.3Mirovinski fondovi
65.30Mirovinski fondovi65.30
66Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
66.1Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.11Poslovanje financijskih tržišta66.11
66.12Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima66.12
66.19Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova66.19
66.2Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
66.21Procjena rizika i štete66.21
66.22Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja 66.22
66.29Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima66.29
66.3Djelatnosti upravljanja fondovima
66.30Djelatnosti upravljanja fondovima66.30
LPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
68Poslovanje nekretninama
68.1Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
68.10Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina68.10
68.2Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.20Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)68.20
68.3Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
68.31Agencije za poslovanje nekretninama68.31
68.32Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora68.32
MSTRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
69Pravne i računovodstvene djelatnosti
69.1Pravne djelatnosti
69.10Pravne djelatnosti69.10
69.2Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
69.20Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje69.20
70Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
70.1Upravljačke djelatnosti
70.10Upravljačke djelatnosti70.10
70.2Savjetovanje u vezi s upravljanjem
70.21Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja70.21
70.22Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem70.22
71Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
71.1Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
71.11Arhitektonske djelatnosti71.11
71.12Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje71.12
71.2Tehničko ispitivanje i analiza
71.20Tehničko ispitivanje i analiza71.20
72Znanstveno istraživanje i razvoj
72.1Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.11Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji72.11
72.19Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima72.19
72.2Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
72.20Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima72.20
73Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
73.1Promidžba (reklama i propaganda)
73.11Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)73.11
73.12Oglašavanje preko medija73.12
73.2Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
73.20Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja73.20
74Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
74.1Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.10Specijalizirane dizajnerske djelatnosti74.10
74.2Fotografske djelatnosti
74.20Fotografske djelatnosti74.20
74.3Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
74.30Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača74.30
74.9Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
74.90Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.74.90
75Veterinarske djelatnosti
75.0Veterinarske djelatnosti
75.00Veterinarske djelatnosti75.00
NADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
77Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
77.1Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
77.11Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije77.11
77.12Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona 77.12
77.2Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.21Iznajmljivanje i davanje u zakup77.21
(lea­sing) opreme za rekreaciju i sport
77.22Iznajmljivanje videokaseta i diskova77.22
77.29Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo77.29
77.3Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara
77.31Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme77.31
77.32Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo77.32
77.33Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)77.33
77.34Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava77.34
77.35Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava77.35
77.39Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.77.39
77.4Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
77.40Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima77.40
78Djelatnosti zapošljavanja
78.1Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.10Djelatnosti agencija za zapošljavanje78.10
78.2Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
78.20Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje78.20
78.3Ostalo ustupanje ljudskih resursa
78.30Ostalo ustupanje ljudskih resursa78.30
79Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
79.1Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
79.11Djelatnosti putničkih agencija79.11
79.12Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)79.12
79.9Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
79.90Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima79.90
80Zaštitne i istražne djelatnosti
80.1Djelatnosti privatne zaštite
80.10Djelatnosti privatne zaštite80.10
80.2Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
80.20Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava80.20
80.3Istražne djelatnosti
80.30Istražne djelatnosti80.30
81Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.1Upravljanje zgradama
81.10Upravljanje zgradama81.10
81.2Djelatnosti čišćenja
81.21Osnovno čišćenje zgrada81.21
81.22Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata81.22
81.29Ostale djelatnosti čišćenja81.29
81.3Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.30Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika81.30
82Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
82.1Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
82.11Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti82.11
82.19Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti82.19
82.2Djelatnosti pozivnih centara
82.20Djelatnosti pozivnih centara82.20
82.3Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.30Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova82.30
82.9Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
82.91Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda82.91
82.92Djelatnosti pakiranja82.92
82.99Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.82.99
OJAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
84Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
84.1Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice
84.11Opće djelatnosti javne uprave84.11
84.12Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja84.12
84.13Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu84.13
84.2Pružanje usluga zajednici kao cjelini
84.21Vanjski poslovi84.21
84.22Poslovi obrane84.22
84.23Sudske i pravosudne djelatnosti84.23
84.24Poslovi javnog reda i sigurnosti84.24
84.25Djelatnosti vatrogasne službe84.25
84.3Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
84.30Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja84.30
POBRAZOVANJE
85Obrazovanje
85.1Predškolsko obrazovanje
85.10Predškolsko obrazovanje85.10
85.2Osnovno obrazovanje
85.20Osnovno obrazovanje85.20
85.3Srednje obrazovanje
85.31Opće srednje obrazovanje85.31
85.32Tehničko i strukovno srednje obrazovanje85.32
85.4Visoko obrazovanje
85.41Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko85.41
85.42Visoko obrazovanje 85.42
85.5Ostalo obrazovanje i poučavanje
85.51Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije85.51
85.52Obrazovanje i poučavanje u području kulture85.52
85.53Djelatnosti vozačkih škola85.53
85.59Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.85.59
85.6Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
85.60Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju85.60
QDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
86Djelatnosti zdravstvene zaštite
86.1Djelatnosti bolnica
86.10Djelatnosti bolnica86.10
86.2Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse
86.21Djelatnosti opće medicinske prakse86.21
86.22Djelatnosti specijalističke medicinske prakse86.22
86.23Djelatnosti stomatološke prakse86.23
86.9Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
86.90Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite86.90
87Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.1Djelatnosti ustanova za njegu
87.10Djelatnosti ustanova za njegu87.10
87.2Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
87.20Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 87.20
87.3Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
87.30Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom87.30
87.9Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.90Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem87.90
88Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88.1Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
88.10Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom88.10
88.9Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88.91Djelatnosti dnevne skrbi o djeci88.91
88.99Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.88.99
RUMJETNOST, ZABAVA
I REKREACIJA
90Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
90.0Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
90.01Izvođačka umjetnost90.01
90.02Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti90.02
90.03Umjetničko stvaralaštvo90.03
90.04Rad umjetničkih objekata90.04
91Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91.0Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91.01Djelatnosti knjižnica i arhiva91.01
91.02Djelatnosti muzeja91.02
91.03Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje91.03
91.04Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata91.04
92Djelatnosti kockanja i klađenja
92.0Djelatnosti kockanja i klađenja
92.00Djelatnosti kockanja i klađenja92.00
93Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.1Sportske djelatnosti
93.11Rad sportskih objekata93.11
93.12Djelatnosti sportskih klubova93.12
93.13Fitnes centri93.13
93.19Ostale sportske djelatnosti93.19
93.2Zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova93.21
93.29Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti93.29
SOSTALE USLUŽNE
DJELATNOSTI
94Djelatnosti članskih organizacija
94.1Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija
94.11Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca94.11
94.12Djelatnosti strukovnih članskih organizacija94.12
94.2Djelatnosti sindikata
94.20Djelatnosti sindikata94.20
94.9Djelatnosti ostalih članskih organizacija
94.91Djelatnosti vjerskih organizacija94.91
94.92Djelatnosti političkih organizacija94.92
94.99Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.94.99
95Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
95.1Popravak računala i komunikacijske opreme
95.11Popravak računala i periferne opreme95.11
95.12Popravak komunikacijske opreme95.12
95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
95.21Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju95.21
95.22Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt95.22
95.23Popravak obuće i proizvoda od kože95.23
95.24Popravak namještaja i pokućstva95.24
95.25Popravak satova i nakita95.25
95.29Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 95.29
96Ostale osobne uslužne djelatnosti
96.0Ostale osobne uslužne djelatnosti
96.01Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda96.01
96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje96.02
96.03Pogrebne i srodne djelatnosti96.03
96.04Djelatnosti za njegu i održavanje tijela96.04
96.09Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.96.09
TDJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
97Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.0Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.00Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu97.00
98Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.1Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
98.10Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe98.10
98.2Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.20Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe98.20
UDJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA
99Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.0Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.00Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela99.00

 

Skip to content