Marketing plan primjer

marketing plan primjer poslovni plan

Kako kreirati uspješan marketinški plan

U svijetu poslovanja, jedna od ključnih komponenti uspjeha je dobar marketing plan. Marketing plan primjer služi kao putokaz i strategija za privlačenje i zadržavanje kupaca, kao i za ostvarenje poslovnih ciljeva. U ovom blogu objavit ćemo kako napraviti marketing plan, s posebnim naglaskom na marketing plan primjer iz prakse i primjer marketinškog plana za male tvrtke.

Definiranje ciljeva marketing plana

Prvi korak u izradi marketing plana je definiranje ciljeva koji se žele postići. To može uključivati povećanje prodaje, poboljšanje brend svijesti, privlačenje novih klijenata ili povećanje tržišnog udjela. Važno je jasno definirati ciljeve kako bi se mogle mjeriti i pratiti tijekom vremena.

Analiza trenutne situacije

Prije nego što se započne s izradom marketing plana, važno je analizirati trenutnu situaciju na tržištu. To uključuje analizu konkurencije, potencijalnih prilika i prijetnji, kao i procjenu vlastitih snaga i slabosti. Ova analiza će pomoći u identificiranju ključnih područja na kojima se treba usredotočiti u marketing planu.

 analiza SWOT
analiza SWOT

Marketing plan primjer iz prakse

Identifikacija ciljne skupine

Jedan od ključnih aspekata marketing plana je identifikacija ciljne skupine kojoj će se proizvodi ili usluge ponuditi. U ovom marketing plan primjeru, pretpostavimo da je riječ o tvrtki koja se bavi prodajom sportske opreme. Ciljna skupina može uključivati sportaše, rekreativce, fitness entuzijaste i ljubitelje outdoor aktivnosti. Definiranje ciljne skupine pomoći će u osmišljavanju prilagođenih marketinških strategija i taktika.

Razvoj marketinških strategija

Nakon što su ciljevi, analiza situacije i ciljna skupina definirani, vrijeme je za razvoj marketinških strategija koje će se koristiti za postizanje ciljeva. Ove strategije mogu uključivati oglašavanje, odnose s javnošću, promocije, prodajne taktike, digitalni marketing i druge pristupe koji će pomoći u privlačenju i zadržavanju kupaca.

Izrada marketinškog proračuna

Kako bi se osiguralo da su marketinške strategije i taktike uspješno implementirane, važno je izraditi marketinški proračun koji će pokriti troškove svih planiranih aktivnosti. Proračun treba uključivati troškove oglašavanja, promocija, plaćanja agencija, troškove događaja i sve ostale troškove vezane uz marketing. Pravilno planiranje i upravljanje marketinškim proračunom osigurat će da se resursi koriste na najučinkovitiji način.

Izrada vremenskog okvira za provedbu marketing plan primjer

Važan dio marketing plana je i izrada vremenskog okvira koji će prikazati kada će se pojedine marketinške aktivnosti provoditi. Vremenski okvir treba uzeti u obzir sve planirane marketinške strategije i taktike te osigurati da se one provode u pravom trenutku kako bi se postigao najveći mogući učinak. Također, važno je pratiti napredak i prilagoditi planove ako je potrebno.

Primjer marketinškog plana za male tvrtke

Digitalni marketing kao ključni element marketinškog plana

U današnjem digitalnom svijetu, važnost digitalnog marketinga ne može se zanemariti, posebno za male tvrtke. U ovom primjeru marketinškog plana za male tvrtke, digitalni marketing će imati ključnu ulogu u postizanju poslovnih ciljeva. To može uključivati upotrebu društvenih medija, email marketinga, optimizacije za tražilice (SEO) i ostalih digitalnih marketinških kanala.

Društveni mediji kao važan alat za promociju

Društveni mediji mogu biti iznimno koristan alat za promociju malih tvrtki. U ovom primjeru marketinškog plana, tvrtka bi trebala razviti strategiju za korištenje društvenih medija, kao što su Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, kako bi povećala vidljivost svog brenda i privukla nove klijente. Ovo uključuje objavljivanje redovitog sadržaja, angažiranje s pratiteljima i korištenje društvenih medija za promociju proizvoda i usluga.

Mjerenje uspješnosti marketing plana

Jedan od ključnih elemenata uspješnog marketing plana je praćenje i mjerenje njegovih rezultata. To uključuje praćenje prodaje, analizu podataka iz društvenih medija, pregled statistike posjeta web stranici i ostalih pokazatelja koji mogu pomoći u određivanju uspješnosti marketing plana. Na temelju tih podataka, tvrtka može prilagoditi svoje marketinške strategije i taktike kako bi poboljšala rezultate i postigla svoje ciljeve.

Redovita revizija i prilagodba marketing plana

Uspješan marketing plan zahtijeva redovitu reviziju i prilagodbu kako bi se osiguralo da tvrtka ostaje konkurentna i da se njezine marketinške strategije i taktike kontinuirano poboljšavaju. Ovo uključuje analizu tržišnih trendova, promjena u ponašanju potrošača i konkurencije te procjenu učinkovitosti pojedinih marketinških aktivnosti. Na temelju tih informacija, tvrtka može prilagoditi svoj marketing plan kako bi postigla bolje rezultate.

Marketing plan primjer koji smo predstavili u ovom blogu služi kao osnova za izradu uspješnog marketing plana koji će pomoći tvrtki da ostvari svoje poslovne ciljeve. Važno je napomenuti da marketing plan treba biti prilagođen specifičnim potrebama i ciljevima svake tvrtke, te da će za postizanje najboljih rezultata biti potrebno redovito praćenje, analiza i prilagodba. Sada kad ste upoznati s osnovama izrade marketing plana, vrijeme je da se bacite na posao i kreirate svoj vlastiti marketinški plan koji će vam pomoći u ostvarenju poslovnog uspjeha.

 ciljevi marketing plana
ciljevi marketing plana

Detaljan marketing plan za tvrtku specijaliziranu za izradu poslovnih planova

Tvrtka specijalizirana za izradu poslovnih planova za razne institucije mora imati sveobuhvatan i učinkovit marketing plan kako bi ostvarila svoje ciljeve i uspješno se pozicionirala na tržištu. U nastavku ćemo prikazati detaljan marketing plan koji će pomoći takvoj tvrtki u privlačenju klijenata, povećanju vidljivosti i ostvarenju poslovnog uspjeha.

Definiranje ciljeva marketing plana

Prvi korak u izradi marketing plana je postavljanje ciljeva koji će se postići kroz marketinške aktivnosti. Za tvrtku koja se bavi izradom poslovnih planova, ciljevi mogu uključivati:

 • Povećanje broja klijenata
 • Povećanje prihoda
 • Poboljšanje brend svijesti
 • Proširenje poslovanja na nove tržišne segmente
 • Izgradnja dugoročnih odnosa s klijentima

Analiza trenutne situacije

Analiza trenutne situacije uključuje pregled tržišta, konkurencije, potencijalnih prilika i prijetnji, kao i procjenu vlastitih snaga i slabosti tvrtke. Ova analiza će omogućiti bolje razumijevanje tržišne pozicije tvrtke i pružiti temelj za razvoj marketinških strategija.

Identifikacija ciljne skupine

Tvrtka koja se bavi izradom poslovnih planova treba usmjeriti svoje marketinške napore prema ciljnoj skupini koja će biti zainteresirana za njihove usluge. Ciljna skupina može uključivati:

 • Poduzetnike koji pokreću nove poslovne projekte
 • Vlasnike malih i srednjih poduzeća koji žele proširiti svoje poslovanje
 • Institucije koje traže financiranje ili potporu za svoje projekte
 • Investitore koji traže atraktivne poslovne prilike

Razvoj marketinških strategija

Na temelju ciljeva, analize situacije i ciljne skupine, potrebno je razviti marketinške strategije koje će se koristiti za postizanje poslovnih ciljeva. Neke od strategija uključuju:

 • Content marketing: kreiranje kvalitetnog i relevantnog sadržaja koji će privući i zadržati ciljanu skupinu
 • SEO: optimizacija web stranice tvrtke kako bi se poboljšala vidljivost na tražilicama
 • Društveni mediji: korištenje društvenih mreža za promociju usluga, povezivanje s ciljanom skupinom i izgradnju brenda
 • Email marketing: slanje personaliziranih e-mailova potencijalnim i postojećim klijentima kako bi ih informirali o novostima, uslugama i promocijama
 • Networking: sudjelovanje na događajima, konferencijama i sastancima koji okupljaju ciljanu skupinu kako bi se ostvarili kontakti i promovirale usluge
 • Odnosi s javnošću: izgradnja pozitivnog imidža tvrtke i stvaranje povjerenja među klijentima i partnerima

Izrada marketinškog proračuna

Marketinški proračun treba osigurati dovoljno sredstava za pokrivanje troškova svih planiranih marketinških aktivnosti. Proračun treba uključivati troškove oglašavanja, izrade i distribucije sadržaja, sudjelovanja na događajima, plaćanje agencija i drugih troškova vezanih uz marketing.

Vremenski okvir za provedbu marketing plana

Vremenski okvir za provedbu marketing plana treba prikazati kada će se pojedine marketinške aktivnosti provoditi tijekom godine. To uključuje planiranje kampanja, događaja i ostalih aktivnosti te praćenje napretka i prilagodbu planova prema potrebi.

ciljna skupina
ciljna skupina

Mjerenje uspješnosti marketing plana

Mjerenje uspješnosti marketing plana od vitalne je važnosti kako bi se osiguralo da su uloženi resursi korišteni na najučinkovitiji način. Tvrtka treba koristiti različite metrike kako bi mjerila uspješnost svojih marketinških aktivnosti, uključujući:

 • Broj novih klijenata
 • Stopa konverzije
 • Povećanje prihoda
 • Promjene u rangiranju tražilica
 • Povećanje broja pratitelja na društvenim mrežama
 • Otvoreni i klikovi na e-mailove

Revizija i prilagodba marketing plana

Redovita revizija i prilagodba marketing plana osigurat će da tvrtka ostane konkurentna i da se njezine marketinške strategije i taktike kontinuirano poboljšavaju. Na temelju rezultata mjerenja uspješnosti, tvrtka može prilagoditi svoj marketing plan kako bi postigla bolje rezultate i ostvarila svoje ciljeve.

Detaljan marketing plan za tvrtku specijaliziranu za izradu poslovnih planova za razne institucije pruža temelj za postizanje uspjeha u privlačenju klijenata, povećanju prihoda i izgradnji pozitivnog imidža. Kroz jasno definirane ciljeve, analizu trenutne situacije, identifikaciju ciljne skupine, razvoj marketinških strategija, planiranje proračuna, vremenski okvir i mjerenje uspješnosti, tvrtka može osigurati da njezin marketing plan donosi rezultate i podržava ostvarenje poslovnih ciljeva.

Redovito praćenje napretka i prilagodba marketinškog plana prema promjenama na tržištu i unutar same tvrtke ključni su za održavanje konkurentske prednosti i postizanje dugoročnog uspjeha. S ovim detaljnim marketing planom, tvrtka specijalizirana za izradu poslovnih planova za razne institucije može se pozicionirati kao vodeći igrač u svom sektoru te izgraditi snažan i prepoznatljiv brend.

Možda će vas zanimati: Koje su najbolje prakse za izradu poslovnog plana za samozapošljavanje?Zavod za zapošljavanje poslovni planTržište Prodaje Poslovni PlanKako koristiti društvene mreže za promociju svog poslovanja?Kako izraditi marketinški plan u poslovnom planu?

Print PDF
Skip to content