Vlada RH Podrzava Mjere Aktivne Politike Zaposljavanja za 2024.

Vlada-RH-Podrzava-Mjere-Aktivne-Politike-Zaposljavanja-za-2024.
Vlada-RH-Podrzava-Mjere-Aktivne-Politike-Zaposljavanja-za-2024.

Ključne Mjere Aktivne Politike Zapošljavanja u 2024. od strane Hrvatskog Zavoda za Zapošljavanje

Kontinuitet Uspjeha kroz Mjere Aktivne Politike Zapošljavanja

U Hrvatskoj, vlada kontinuirano radi na poticanju zapošljavanja i ekonomskom razvoju. Nedavna 274. sjednica Vlade bila je ključna u prihvaćanju strategija za 2024., s posebnim fokusom na mjere koje podupire Hrvatski Zavod za Zapošljavanje. Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je važnost ovih mjera za kontinuitet rasta i stabilnosti tržišta rada.

Značaj Aktivnih Mjera: Poticanje Zapošljavanja i Samozapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja imaju cilj ne samo poticati zapošljavanje i samozapošljavanje, već i osposobljavanje i obrazovanje radne snage. Od 2016. godine, uključeno je preko 245.000 osoba u ove programe, s ulaganjima od preko milijardu eura. Takva ulaganja su ključna za ekonomski rast i stabilnost, posebno u vremenima kriza.

Prilagođavanje Mjera Trenutnim Potrebama Tržišta Rada

Državna tajnica Margareta Mađerić naglasila je važnost prilagođavanja mjera trenutnoj ekonomskoj situaciji i kretanjima na tržištu rada. Mjere su fleksibilne i godišnje se prilagođavaju potrebama tržišta, posebno za skupine u nepovoljnom položaju.

Financiranje i Učinkovitost Mjera

Za mjere aktivne politike zapošljavanja izdvaja se oko 130 milijuna eura godišnje. Ove mjere su pokazale izuzetan učinak, osobito u izvanrednim okolnostima, kao što su potpore za očuvanje radnih mjesta. U 2024. planirano je devet intervencija ciljanih na povećanje zapošljivosti.

Vlada RH Podrzava Mjere Aktivne Politike Zaposljavanja za 2024.

Minimalna Plaća i Potpore

Povećanje minimalne plaće u 2024. godini odražava se i u višim isplatama potpora. Ovo uključuje potpore za zapošljavanje, pripravništva i javne radove.

Poticanje Samozapošljavanja i Razvoj Vještina

Potpora za samozapošljavanje je ključna u otvaranju novih radnih mjesta. Od 2016. do kraja 2023., kroz ovu potporu uključeno je gotovo 41.000 osoba. Također, sustav vaučera se pokazao kao efektivan u obrazovanju zaposlenih i nezaposlenih za stjecanje vještina.

Budžet i Zaključak

Ukupni budžet za provedbu mjera iznosi 132.631.450,00 eura. Ove mjere odražavaju kontinuiranu predanost vlade u poticanju zapošljavanja i ekonomskog razvoja Hrvatske.

Print PDF
Skip to content