SWOT analiza

U današnjem konkurentnom poslovnom okruženju, strateško planiranje i analiza ključni su za uspjeh svakog poslovanja.

SWOT analiza poslovni plan

Ključni alat za razvoj uspješnog poslovnog plana

Jedan od najpopularnijih i najučinkovitijih alata za strateško planiranje je SWOT analiza. U ovom blogu, istražit ćemo što je SWOT analiza, zašto je važna, kada je provesti, za koga je namijenjena i kako ju izraditi korak po korak. Također ćemo razmotriti kako izrada poslovnog plana može pomoći u procesu SWOT analize.

Što je SWOT analiza?

SWOT analiza je metoda strateškog planiranja koja pomaže poduzećima u identificiranju svojih snaga (Strengths), slabosti (Weaknesses), prilika (Opportunities) i prijetnji (Threats). Ova analiza omogućuje poduzećima da se usredotoče na svoje ključne kompetencije, poboljšaju svoje slabosti, iskoriste prilike na tržištu i pripreme se za moguće prijetnje.

Kako poslovni plan može pomoći u izradi SWOT analize?

Poslovni plan je dokument koji opisuje ciljeve, strategije, metode i vremenski okvir za postizanje poslovnog uspjeha. To je temelj za postavljanje jasnih smjernica i ciljeva te za osiguravanje usklađenosti resursa i aktivnosti poduzeća. Izrada poslovnog plana može pomoći u procesu SWOT analize na sljedeće načine:

 1. Definiranje ciljeva i strategija: Poslovni plan omogućuje poduzećima da definiraju svoje ciljeve i strategije, što je korisno u određivanju snaga i slabosti. Poznavanje ciljeva omogućuje poduzećima da identificiraju svoje ključne kompetencije, dok strategije pomažu u otkrivanju područja koja zahtijevaju poboljšanje.
 2. Procjena konkurencije: Analiza konkurencije važan je aspekt poslovnog plana koji pomaže poduzećima da shvate svoje tržišno okruženje. Ova procjena pomaže u identificiranju prilika na tržištu, kao i potencijalnih prijetnji od konkurencije.
 3. Financijska analiza: Poslovni plan uključuje procjenu financijske situacije poduzeća, što je korisno u određivanju slabosti u upravljanju financijama. Također može otkriti prilike za poboljšanje financijske učinkovitosti.
 4. Marketing i prodaja: Poslovni plan obično sadrži detaljnu analizu marketinga i prodajnih strategija, što pomaže poduzećima da identificiraju snage i slabosti u ovim područjima. Ova analiza može otkriti prilike za rast i razvoj, kao i moguće prijetnje koje se moraju riješiti.
 5. Organizacijska struktura i upravljanje: Poslovni plan uključuje informacije o organizacijskoj strukturi i upravljanju poduzećem. Analiza ovih aspekata može pomoći u identificiranju snaga i slabosti u upravljanju ljudskim resursima, komunikaciji i liderstvu.

Kada provesti SWOT analizu?

SWOT analizu možete provesti u bilo kojem trenutku u životnom ciklusu poduzeća. Međutim, postoje neki ključni trenuci kada je posebno korisno provesti SWOT analizu:

 1. Prilikom pokretanja novog poslovanja: SWOT analiza je korisna prije pokretanja novog poslovanja kako bi se identificirale ključne snage i slabosti te razmotrile prilike i prijetnje na tržištu.
 2. Prilikom ekspanzije ili rasta poslovanja: Ako planirate širiti svoje poslovanje ili ulaziti na nova tržišta, SWOT analiza može vam pomoći da procijenite svoje snage i slabosti u odnosu na konkurenciju i prilike na tržištu.
 3. Prilikom reorganizacije ili restrukturiranja poslovanja: Ako poduzeće prolazi kroz promjene u organizacijskoj strukturi, SWOT analiza može pomoći u identificiranju ključnih snaga i slabosti te utvrditi koje prilike i prijetnje treba uzeti u obzir.
 4. Prilikom redovitog strateškog pregleda: Redoviti strateški pregledi omogućuju poduzećima da provjere svoje ciljeve, strategije i taktike te da procijene svoje snage, slabosti, prilike i prijetnje. Provoditi SWOT analizu barem jednom godišnje pomoći će vam da ostanete usklađeni s promjenama u poslovnom okruženju.

Za koga je SWOT analiza?

SWOT analiza korisna je za sve vrste poduzeća, bez obzira na veličinu, industriju ili stupanj razvoja. To uključuje:

 1. Poduzetnike i start-upove: SWOT analiza može pomoći poduzetnicima i vlasnicima start-upova da razumiju svoje snage i slabosti te da prilagode svoje poslovne strategije kako bi povećali šanse za uspjeh.
 2. Mala i srednja poduzeća (MSP): MSP-ovi mogu značajno profitirati od SWOT analize jer im omogućava bolje razumijevanje svojih snaga i slabosti te identificiranje prilika i prijetnji na tržištu.
 3. Velike korporacije: Velike korporacije mogu koristiti SWOT analizu za procjenu svoje konkurentske pozicije, identificiranje strateških prilika i prijetnji, te za razvoj unutarnjih inicijativa koje poboljšavaju organizacijsku učinkovitost.
 4. Neprofitne organizacije: Neprofitne organizacije mogu koristiti SWOT analizu kako bi razumjele svoje snage i slabosti, kao i kako bi identificirale prilike za rast i razvoj te prijetnje koje bi mogle utjecati na njihovu misiju.
 5. Vlada i javni sektor: SWOT analiza može pomoći vladinim i javnim organizacijama da procijene svoje kapacitete i slabosti, identificiraju prilike za poboljšanje usluga te razumiju prijetnje koje bi mogle utjecati na njihove ciljeve i mandate.

Mala i srednja poduzeća (MSP):

 1. Strateško planiranje: SWOT analiza pomaže MSP-ovima u razvoju strateškog plana koji se temelji na njihovim snaga, slabosti, prilika i prijetnji. To omogućuje vlasnicima i menadžerima da usmjeravaju svoje resurse i aktivnosti prema postizanju ciljeva i rastu poslovanja.
 2. Identificiranje tržišnih niša: SWOT analiza može pomoći MSP-ovima da identificiraju tržišne niše u kojima imaju konkurentske prednosti. To omogućuje poduzećima da se usredotoče na ciljane segmente tržišta i razviju proizvode i usluge koje ispunjavaju potrebe tih kupaca.
 3. Analiza konkurencije: SWOT analiza omogućuje MSP-ovima da procijene svoju konkurentske pozicije u odnosu na ostale igrače na tržištu. Ovo razumijevanje pomaže u razvoju strategija koje povećavaju konkurentske prednosti i smanjuju ranjivost na prijetnje od konkurencije.
 4. Poboljšanje upravljanja i operacija: Kroz identificiranje snaga i slabosti, SWOT analiza pomaže MSP-ovima da prepoznaju područja unutar svoje organizacije koja zahtijevaju poboljšanje. To može uključivati upravljanje ljudskim resursima, financijsko upravljanje, proizvodnju, nabavu ili logistiku.
 5. Inovacija i razvoj proizvoda: SWOT analiza može potaknuti MSP-ove na razmišljanje o inovacijama i razvoju novih proizvoda ili usluga koje iskorištavaju njihove snage i prilike na tržištu.
 6. Upravljanje rizicima: Identificiranjem potencijalnih prijetnji, SWOT analiza omogućuje MSP-ovima da razviju strategije za upravljanje rizicima i smanjenje negativnog utjecaja tih prijetnji na njihovo poslovanje.

Korak po korak upute za izradu SWOT analize

Izrada SWOT analize uključuje nekoliko ključnih koraka:

 1. Identificirajte snage: Razmislite o onome što vaše poduzeće čini jedinstvenim ili boljim od konkurencije. Ovo može uključivati vaše ključne kompetencije, stručnost, resurse, inovacije, reputaciju ili financijsku stabilnost.
 2. Identificirajte slabosti: Razmislite o područjima na kojima vaše poduzeće može poboljšati ili koja ga čine ranjivim u odnosu na konkurenciju. To može uključivati nedostatak resursa, slabosti u upravljanju, lošu organizacijsku strukturu, ili neefikasne procese.
 3. Identificirajte prilike: Proučite tržište i konkurenciju kako biste identificirali prilike za rast i razvoj. To može uključivati nove tržišne trendove, promjene u tehnologiji, promjene u zakonodavstvu ili potrebe kupaca koje nisu zadovoljene.
 4. Identificirajte prijetnje: Procijenite vanjske faktore koji bi mogli naštetiti vašem poslovanju ili utjecati na vašu konkurentske prednosti. To može uključivati ekonomske čimbenike, konkurentske prijetnje, promjene u zakonodavstvu ili promjene u potražnji kupaca.
 5. Analizirajte i interpretirajte rezultate: Nakon što ste identificirali snage, slabosti, prilike i prijetnje, razmislite o njihovim međusobnim odnosima. Na primjer, kako možete iskoristiti svoje snage kako biste iskoristili prilike ili smanjili prijetnje?
 6. Razvijte akcijski plan: Na temelju rezultata SWOT analize, izradite akcijski plan koji će vam pomoći u iskorištavanju prilika, rješavanju slabosti, jačanju snaga i suočavanju s prijetnjama. Odredite prioritete, postavite ciljeve i razvijte taktike za postizanje tih ciljeva.
 7. Integrirajte SWOT analizu u poslovni plan: Uključite rezultate SWOT analize u svoj poslovni plan kako biste osigurali usklađenost svojih strategija s identificiranim snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Redovito ažurirajte svoju SWOT analizu kako biste pratili promjene u poslovnom okruženju i prilagodili svoje strategije prema potrebi.
 8. Pratite i ocjenjujte napredak: Redovito pratite i ocjenjujte napredak prema ciljevima koje ste postavili u sklopu svoje SWOT analize i akcijskog plana. To će vam omogućiti da prilagodite svoje strategije i taktike kako biste ostali na putu prema uspjehu.
 9. Komunicirajte rezultate: Podijelite rezultate SWOT analize s ključnim dionicima, uključujući zaposlenike, menadžment, investitore i partnere. Otvorena komunikacija o snaga, slabosti, prilika i prijetnji može potaknuti suradnju, inovaciju i poboljšanje unutar vaše organizacije.
 10. Ponovite proces: SWOT analiza nije jednokratni proces. Redovito provodite SWOT analizu kako biste pratili promjene u poslovnom okruženju, konkurenciji i vašoj organizaciji te kako biste prilagodili svoje strategije i planove prema potrebi.

Zaključak

SWOT analiza je snažan alat za strateško planiranje koji može pomoći poduzećima u identificiranju svojih snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Integracija SWOT analize u poslovni plan omogućuje poduzećima da razviju jasne strategije i ciljeve te da prilagode svoje resurse i aktivnosti kako bi postigli uspjeh. Slijedeći korake za izradu SWOT analize, poduzeća mogu osigurati da su usklađena s promjenama u poslovnom okruženju i da su spremna na izazove koje im predstoje.

Print PDF
Skip to content