Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Poslovni rizici su neizbježni u svijetu poslovanja, ali s pravilnim planom upravljanja rizicima tvrtke mogu minimizirati njihov utjecaj na poslovanje. Identificiranje, procjena, upravljanje, praćenje i revizija rizika ključni su elementi ovog procesa.

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima – ključne strategije za održivost poslovanja

Svijet poslovanja je dinamičan, nepredvidiv i pun izazova. Jedan od ključnih aspekata koji određuje uspjeh ili neuspjeh poslovanja je sposobnost prepoznavanja i upravljanja poslovnim rizicima. Upravo je ova sposobnost, koja često ostaje nezapažena u svijetu profitnih marži, prodajnih ciljeva i operativne učinkovitosti, zapravo temeljna komponenta dugoročne održivosti i uspjeha svakog poslovanja. U ovom ćemo blogu duboko uroniti u svijet poslovnih rizika, istražiti kako se oni mogu identificirati i razumjeti te kako razviti učinkovit plan upravljanja rizicima.

Što je poslovni rizik?

U najširem smislu, poslovni rizik se odnosi na potencijalne scenarije koji mogu dovesti do gubitka, bilo financijskog, operativnog, reputacijskog ili bilo koje kombinacije ovih. Ti rizici mogu proizaći iz različitih izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na, promjene na tržištu, tehnološke promjene, konkurenciju, promjene zakonodavstva, ljudske pogreške i prirodne katastrofe.

Kategorije poslovnih rizika

Da bismo bolje razumjeli poslovne rizike, možemo ih podijeliti u nekoliko kategorija.

 1. Strateški rizici: Ti se rizici odnose na temeljne odluke koje tvrtka donosi o tome gdje i kako će poslovati.
 2. Operativni rizici: Ovi rizici proizlaze iz svakodnevnih poslovnih operacija tvrtke.
 3. Financijski rizici: Ovi rizici su povezani s financijskom stabilnošću i solventnosti tvrtke.
 4. Regulatorni rizici: Ovi se rizici odnose na potencijalne promjene u zakonodavstvu i propisima koji bi mogli utjecati na poslovanje tvrtke.
 5. Tehnološki rizici: Ovi rizici proizlaze iz brzog razvoja i promjena tehnologije.
 6. Reputacijski rizici: Ovi se rizici odnose na potencijalnu štetu ugledu tvrtke koja može nastati kao rezultat bilo koje vrste incidenta.

Proces upravljanja rizicima

Razumijevanje poslovnih rizika je važno jer može pomoći tvrtkama da razviju plan upravljanja rizicima koji će im omogućiti da prepoznaju, procijene i upravljaju rizicima koji utječu na njihovo poslovanje. Ovaj plan treba biti sastavljen od jasnih strategija, politika i procedura koje će tvrtka koristiti za minimiziranje rizika i smanjenje štete koja može nastati ako se rizici ne upravljaju pravilno.

Proces upravljanja rizicima može se podijeliti u nekoliko faza:

 1. Identifikacija rizika: Prva faza procesa upravljanja rizicima je prepoznavanje potencijalnih rizika koji utječu na poslovanje tvrtke. To uključuje procjenu unutarnjih i vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na tvrtku te razumijevanje njihovog utjecaja.
 2. Procjena rizika: Nakon što su identificirani potencijalni rizici, sljedeća faza procesa upravljanja rizicima je procjena njihove vjerojatnosti i utjecaja na poslovanje tvrtke. Ovo uključuje procjenu vjerojatnosti da se rizik dogodi, kao i utjecaja koji bi taj rizik mogao imati na poslovanje tvrtke.
 3. Upravljanje rizikom: U ovoj fazi tvrtka razvija strategije, politike i procedure za minimiziranje rizika i smanjenje štete koja može nastati ako se rizici ne upravljaju pravilno. Ovo može uključivati uspostavu internih kontrola i politika, osiguravanje da se rizici prepoznaju i procjenjuju redovito te razvijanje planova kontinuiteta poslovanja za slučaj katastrofe.
 4. Praćenje i revizija: Konačna faza procesa upravljanja rizicima uključuje praćenje i reviziju strategija, politika i procedura koje su postavljene kako bi se osiguralo da se rizici pravilno upravljaju. To uključuje redovito praćenje potencijalnih rizika i procjenu učinkovitosti plana upravljanja rizicima te donošenje promjena kako bi se poboljšala njihova učinkovitost.

Strategije za upravljanje poslovnim rizicima

Postoji nekoliko strategija koje tvrtke mogu koristiti za upravljanje poslovnim rizicima. Ovdje su neke od njih:

 1. Diversifikacija: Jedan od načina za smanjenje rizika je diversifikacija poslovanja. To znači širenje poslovanja na više različitih tržišta, proizvoda ili usluga kako bi se smanjio utjecaj potencijalnih rizika na poslovanje tvrtke. Na primjer, tvrtka koja se bavi proizvodnjom jednog proizvoda može se odlučiti proširiti na proizvodnju drugog proizvoda kako bi se smanjila ovisnost o jednom proizvodu.
 1. Osiguranje: Osiguranje je drugi način za smanjenje poslovnog rizika. Tvrtke mogu kupiti osiguranje kako bi se zaštitile od financijskih gubitaka koji bi mogli nastati zbog poslovnog rizika. Na primjer, tvrtka može kupiti osiguranje za zaštitu od prirodnih katastrofa, poplava ili požara.
 2. Rebalansiranje portfelja: Rebalansiranje portfelja je još jedan način za upravljanje poslovnim rizicima. To uključuje redistribuciju investicijskog portfelja tako da se smanji izloženost određenim rizicima. Na primjer, tvrtka koja je prekomjerno izložena jednom sektoru tržišta može smanjiti svoje ulaganje u taj sektor i preusmjeriti ga na druge sektore kako bi se smanjio rizik.
 3. Planovi kontinuiteta poslovanja: Planovi kontinuiteta poslovanja su još jedan način za upravljanje poslovnim rizicima. To uključuje uspostavljanje postupaka i procedura koji će omogućiti tvrtki da nastavi poslovati u slučaju prirodnih katastrofa, terorističkih napada ili drugih katastrofa koje bi mogle poremetiti poslovanje.
 4. Edukacija i trening: Edukacija i trening zaposlenika su ključni za upravljanje poslovnim rizicima. Zaposlenici trebaju biti educirani o rizicima koji utječu na poslovanje tvrtke te o postupcima i procedurama koje se koriste za njihovo upravljanje. To će pomoći u smanjenju vjerojatnosti pogrešaka koje bi mogle dovesti do poslovnih rizika.

Zaključak

Poslovni rizici su neizbježni u svijetu poslovanja, ali s pravilnim planom upravljanja rizicima tvrtke mogu minimizirati njihov utjecaj na poslovanje. Identificiranje, procjena, upravljanje, praćenje i revizija rizika ključni su elementi ovog procesa. Tvrtke mogu koristiti različite strategije za upravljanje poslovnim rizicima, uključujući diversifikaciju, osiguranje, rebalansiranje portfelja, planove kontinuiteta poslovanja te edukaciju i trening zaposlenika. Važno je razumjeti da plan upravljanja rizicima nije statički dokument, već dinamični proces koji se mora redovito ažurirati kako bi se prilagodio promjenama u poslovanju tvrtke i okolini.

U konačnici, ulaganje u plan upravljanja rizicima može pomoći tvrtkama da se suoče s nepredvidljivim izazovima i prežive dugoročno. Tvrtke koje su osviještene o rizicima i razvijaju strategije za njihovo upravljanje imaju veće šanse za uspjeh i održivost poslovanja. Stoga, svaka tvrtka bi trebala razviti i implementirati plan upravljanja rizicima kako bi se zaštitila od neizbježnih poslovnih rizika.

Print PDF
Skip to content