EU fondovi za poduzetnike

U ovoj blog objavi, istražit ćemo kako poslovni plan može pomoći u dobivanju sredstava od EU fonda, kao i osnovne elemente uspješnog poslovnog plana za EU fondove.

eu fondovi za poduzetnike

Kako poslovni plan može pomoći u dobivanju sredstava

Poduzetništvo predstavlja ključni pokretač gospodarskog rasta i zapošljavanja u Europi. EU fondovi su jedan od načina kako Europska unija pomaže poduzetnicima u razvoju i rastu njihovih poslovanja.

Što su EU fondovi i kako oni funkcioniraju?

EU fondovi su financijski instrumenti kojima Europska unija pruža potporu različitim sektorima i područjima, uključujući poduzetništvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje, socijalnu inkluziju, zaštitu okoliša, i druge. Cilj ovih fondova je poticanje gospodarskog rasta, smanjenje nejednakosti među državama članicama, te jačanje europske konkurentnosti na globalnoj razini.

EU fondovi se dodjeljuju kroz različite programe, poput Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD), Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda (ESF), te programa za ruralni razvoj. Prijavitelji mogu biti privatne tvrtke, javne institucije, nevladine organizacije, te pojedinci, ovisno o specifičnim uvjetima pojedinog programa.

Kako poslovni plan može pomoći u dobivanju sredstava od EU fonda?

Poslovni plan je temeljni dokument koji predstavlja vašu poslovnu ideju, strategiju, ciljeve, te planove za ostvarenje tih ciljeva. Kvalitetan poslovni plan pokazuje koliko ste ozbiljni u vezi s vašom poslovnom idejom, te kako ćete upravljati resursima koje vam EU fondovi mogu dodijeliti.

Poslovni plan može pomoći u dobivanju sredstava od EU fonda na sljedeće načine:

 • a) Komunikacija jasne poslovne ideje: Poslovni plan pruža detaljan opis vaše poslovne ideje, tržišta na kojem ćete djelovati, ciljne skupine, konkurencije, te načina na koji ćete se istaknuti na tržištu. Uspješan poslovni plan treba jasno prenijeti vrijednost vašeg proizvoda ili usluge, te kako će se ona ostvariti kroz sredstva koja tražite od EU fonda.
 • b) Demonstracija financijske održivosti: EU fondovi su često usmjereni prema projektima koji mogu dokazati svoju dugoročnu održivost. Kroz poslovni plan, poduzetnici mogu predstaviti svoje financijske projekcije, troškove i prihode, te pokazati kako će se investicija iz EU fondova isplatiti u budućnosti.
 • c) Dokazivanje kapaciteta za provedbu projekta: Poslovni plan treba uključivati i informacije o vašem timu, njegovim vještinama i iskustvu, kao i opis vaše organizacijske strukture. Time pokazujete da imate kompetentne ljude koji mogu uspješno provesti projekt financiran iz EU fondova.
 • d) Identifikacija rizika i planiranje mjera za njihovo ublažavanje: Svaki poslovni pothvat nosi sa sobom određene rizike. Poslovni plan treba uključivati analizu potencijalnih rizika, te planove za njihovo ublažavanje. Time pokazujete da ste svjesni izazova koje vaš projekt može susresti, te da ste pripremljeni za njihovo rješavanje.

Elementi uspješnog poslovnog plana za EU fondove

Uspješan poslovni plan za EU fondove trebao bi sadržavati sljedeće elemente:

 • Sažetak (executive summary): Kratki pregled poslovne ideje, ciljeva, potrebnih sredstava, očekivanih rezultata i ostalih ključnih informacija
 • Opis poslovne ideje: Detaljan opis proizvoda ili usluge, njihove vrijednosti, tržišta, ciljne skupine i konkurencije
 • Poslovna strategija: Strategija kojom ćete ostvariti svoje ciljeve, uključujući marketinški, prodajni i operativni plan
 • Financijski plan: Financijske projekcije, troškovi i prihodi, te analiza povrata investicije
 • Organizacijski plan: Opis tima, njegovih vještina i iskustava, te organizacijske strukture
 • Analiza rizika i plan mjera za njihovo ublažavanje: Identifikacija potencijalnih rizika i njihovih utjecaja na projekt, te planovi za njihovo ublažavanje ili rješavanje

Savjeti za pisanje poslovnog plana za EU fondove

Pri pisanju poslovnog plana za EU fondove, imajte na umu sljedeće savjete:

 • a) Držite se uputa: Pažljivo pročitajte upute i smjernice za prijavu na EU fondove, te se pobrinite da vaš poslovni plan zadovoljava sve zahtjeve.
 • b) Budite jasni i koncizni: Vaš poslovni plan treba biti lako razumljiv i jasno prezentiran. Izbjegavajte nepotrebne tehničke termine i žargon.
 • c) Fokusirajte se na rezultate: Pokažite kako će vaša poslovna ideja doprinijeti ostvarenju ciljeva EU fonda, te kako će se sredstva koja tražite koristiti za postizanje tih rezultata.
 • d) Dokumentirajte sve pretpostavke: Ako vaš poslovni plan sadrži pretpostavke o tržištu, konkurenciji, tehnologiji ili drugim faktorima, pobrinite se da su one jasno navedene i podržane relevantnim podacima ili istraživanjima.
 • e) Prilagodite svoj poslovni plan: Ako se prijavljujete na više EU fondova, prilagodite svoj poslovni plan za svaki pojedini fond, te naglasite kako vaš projekt odgovara njihovim specifičnim ciljevima i prioritetima.

Najčešće pogreške pri prijavi na EU fondove

Izbjegavajte sljedeće uobičajene pogreške pri prijavi na EU fondove:

 • a) Nedovoljna priprema: Mnogi poduzetnici propuste prikupiti sve potrebne informacije i dokumentaciju prije podnošenja prijave, što može dovesti do odbijanja.
 • b) Nejasan poslovni plan: Poslovni plan koji nije jasan, koncizan ili dovoljno detaljan može ostaviti loš dojam na evaluatore.
 • c) Prevelika očekivanja: Prevelika očekivanja o rezultatima i prihodima mogu rezultirati nerealističnim planovima i neuspjehom projekta.
 • d) Ignoriranje rizika: Nepriznavanje ili ignoriranje potencijalnih rizika može dovesti do problema u provedbi projekta, te smanjiti šanse za dobivanje sredstava.

Studije slučaja: Uspješni primjeri dobivanja sredstava iz EU fondova

Proučite uspješne primjere poduzetnika koji su uspjeli dobiti sredstva iz EU fondova, kako biste bolje razumjeli što evaluatore privlači i što čini uspješan projekt.

EU fondovi nude značajne mogućnosti za poduzetnike koji traže financiranje za svoje poslovne ideje i projekte. Ključ uspješnog dobivanja sredstava iz EU fondova leži u izradi detaljnog, jasnog i uvjerljivog poslovnog plana koji pokazuje kako će vaš projekt doprinijeti ostvarenju ciljeva EU fonda.

Slijedeći savjete i smjernice navedene u ovom blogu, te izbjegavajući uobičajene pogreške pri prijavi na EU fondove, povećat ćete svoje šanse za uspješno financiranje vašeg poslovnog pothvata.

Na kraju, imajte na umu da prijava na EU fondove može biti dugotrajan i složen proces. Budite strpljivi, uporni i spremni na učenje iz iskustava drugih poduzetnika koji su već prošli kroz taj proces. Uspjeh u dobivanju sredstava iz EU fondova može biti važan korak prema ostvarenju vaših poslovnih ciljeva i rasta vašeg poslovanja.

Print PDF
Skip to content