Poslovni plan za samozapošljavanje 2023

Poslovni plan za samozapošljavanje

Jeste li znali da vam za poticaj treba poslovni plan za samozapošljavanje 2023? Poslovni plan koristi HZZ kako bi procijenili održivost poslovne ideje, dali ocjenu i u konačnici dodijelili novčana sredstva.

Poticaj za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) je u posljednjih nekoliko godina postala izuzetno tražena inicijativa aktivne politike zapošljavanja. Od 2010. do 2019., ova mjera je omogućila dodjelu impresivnih 1,25 milijardi kuna za potporu samozapošljavanju gotovo 33.000 pojedinaca.

Dakle, ključni faktor za uspješan prolaz vaše tvrtke je poslovni plan za samozapošljavanje 2023 . S obzirom na složenost ovog procesa, važno je znati na koje se specifične elemente HZZ-a treba najviše fokusirati kako bi vaša tvrtka ostvarila značajne koristi od boljeg plasmana.

Poslovni plan Data Smart j.d.o.o. piše planove koji prolaze. Uzmi poticaj!

U ovom ćemo članku pobliže pogledati čimbenike koji će sigurno poboljšati vaše rezultate prijave na poticaj za samozapošljavanje. Ako niste riješili sve ove stavke, pokušajte nešto poduzeti što je prije moguće.

Krenimo odmah…

Poticaji za samozapošljavanje 2023

Potpora za samozapošljavanje pruža mogućnosti za tri različite skupine korisnika, s ciljem poticanja njihovog poslovnog razvoja.

Prva skupina može dobiti potporu do iznosa od 15.000,00 EUR. Ova potpora dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje spadaju u područja prerađivačke industrije (odjeljci 25-33) i građevinarstva (odjeljci 41-43), kako je definirano u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD).

Druga skupina može dobiti potporu do iznosa od 10.000,00 EUR. Ova potpora dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje spadaju u područja prerađivačke industrije (odjeljci 10-24) i informacija i komunikacija (odjelj J), prema NKD-u.

Treća skupina ima pravo na potporu u iznosu od 7.000,00 EUR. Ova potpora dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju:

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

, kako je razvrstano u NKD-u.

Na taj način, potpora za samozapošljavanje pruža podršku različitim skupinama korisnika, omogućavajući im pokretanje i razvoj vlastitog poslovnog poduhvata.

Paušalni obrt poticaji

Poticaji za paušalni obrt odobravaju se putem mjera za samozapošljavanje na hzz-u. Bez obzira radilo se o otvaranju d.o.o., j.d.o.o. ili obrta poslovni plan za samozapošljavanje 2023 prepoznaje vrstu vlasništva i vrstu poslovnog subjekta koji želite otvoriti za dobivanje poticaja.

Poticaji za samozapošljavanje žena

Bespovratna sredstva za žene poduzetnice 2023 godine moguće je ostvariti kroz poticaj za samozapošljavanje. Ovo nije posebna mjera i vrijede standardna pravila ocjenjivanja za poslovni plan za samozapošljavanje 2023.

Bespovratni poticaji za mlade poduzetnike

Hzz samozapošljavanje 2023 omogućava nezaposlenim osobama koje su prijavljene na zavodu minimalno jedan dan. Ako imate 2-3 godine iskustva u djelatnosti i ako vaše obrazovanje prati poslovnu ideju onda nije bitno koliko godina imate i jeste li mladi, otvorena su vam vrata za poticaj za poduzetništvo.

Eu fondovi za mlade poduzetnike s druge strane ciljaju mlađu populaciju i natječaji redovito izlaze za lokalne poduzetnike ali i za start-up. Definitivno se preporuča korisnicima poticaja za samozapošljavanje da u prvoj i drugoj godini poslovanja počnu pratiti eu fondove i njihove uvjete.

Ideje za samozapošljavanje

Tipično onaj tko pretražuje ključnu riječ ideje za samozapošljavanje razmišlja iz ugla nekoga tko se bavi hobijem i htio bi ga unovčiti ili želi ćuti neke ideje čime bi se mogao baviti i zaraditi.

Ideje za samozapošljavanje uz poticaj za samozapošljavanje dosta su ograničene. Poticaj je vezan za vaše obrazovanje i dosadašnje iskustvo radi dokaza održivosti poslovanja i tu nema prostora za ideje kojima biste se htjeli baviti ili nešto što radite sa strane iz vlastitog užitka.

Što se isplati otvoriti u Hrvatskoj? Da, prilikom raznih istraživanja tržišta za klijente, naišli smo na djelatnosti koje možda bolje prolaze po pitanju klijenata od drugih… Premda se nećete brzo obogatiti ali Taxi još uvijek dobro prolazi a što se tiče Internet prodaje u Hrvatskoj idu auto dijelovi sa velikim maržama ili prodaja tonera za printere. To je naše iskustvo i ono se može razlikovati u praksi.

Zamke samozapošljavanja

Uočili smo glavnu zamku za nezaposlene koji idu na hzz samozapošljavanje 2023. Glavna zamka su obvezni doprinosi za poduzetnike. Prije 2019.godine mogli ste otvoriti firmu i prijaviti se na jedan sat mjesečno što bi vas koštalo oko 150 ondašnjih kuna mjesečno, sada ste obvezni biti na doprinosima na puno radno vrijeme uz osnovicu za direktora.

Glavna zamka je za one koji razmišljaju da će uz poticaj otvoriti firmu i da će graditi polako biznis, ne ide to tako. Svima savjetujemo da ili imaju svoj novac koji će uložiti ili da u startu imaju nekoliko klijenata koji će im pokriti doprinose.

Poticaji za otvaranje firme doprinosi

Glavno pitanje je kako doći do klijenata? Ako nemate klijente u startu onda bi trebali imati lokal koji će privlačiti lokalne klijente izlogom i reklamama. Ukoliko je vaša poslovna ideja drugačija, nemojte se pouzdati da ćete pronaći klijente na Internetu ako napravite web stranicu jer je danas ogromna konkurencija u digitalnom marketingu i vaša nova web stranica ako je vrhunski izrađena rangirati će se tek za 6-12 mjeseci i vrlo vjerojatno neće biti visoko rangirana za najskuplje ključne riječi.

Onaj tren kada nemate za doprinose nemate sigurno niti za zatvaranje tvrtke pa će se dug gomilati 6-12 mjeseci dok ne nastupi automatska blokada to je zamka za samozapošljavanje a potpisujete poticaj na dvije godine i većina novaca se pravda kroz opremu koju nemate ni prilike iskoristiti ako nemate klijenata.

Poslovni plan primjer

Na našoj stranici poslovni plan možete pronaći poslovni plan primjer koji realno prikazuje opisne dijelove za poslovni plan za samozapošljavanje 2023.

Hzz poticaji za samozapošljavanje nisu objavili kako se piše poslovni plan ali zato imaju tablicu ocjenjivanja svakog dijela. Iskustvo nam govori da je veliki dio ocjene subjektivno mišljenje referenta koji ocjenjuje i da u pravilu planovi koji nemaju 2-3 godine radnog iskustva i relevantno obrazovanje ruše ostale ocjene plana.

Poslovni plan za samozapošljavanje 2023 ocjena

Svaki zahtjev za potporu samozapošljavanja ocjenjuje se putem bodovanja temeljenog na objektivnim kriterijima, koji su povezani s unaprijed određenim rasponom bodova. Ukupan broj bodova koji je moguće ostvariti iznosi 100, dok je prag bodovanja za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

 1. Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – maksimalno 15 bodova:
  • Svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću, a može se dokazati pisanom dokumentacijom, uzima se u obzir prilikom ocjene zahtjeva. Neće se uzimati u obzir radno iskustvo koje nije dokazivo, kao ni potvrde o volontiranju kod poslodavaca iz privatnog sektora koji nisu u skladu sa Zakonom o volonterstvu.
 2. Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – maksimalno 15 bodova:
  • Formalno obrazovanje i dodatne edukacije koje se mogu dokazati potvrdama ili uvjerenjima uzimaju se u obzir prilikom ocjenjivanja zahtjeva.
 3. Prvo poduzetničko iskustvo – maksimalno 5 bodova:
  • Osobe koje se prvi put samozapošljavaju imaju prednost u dodjeli bodova. Osobe s prethodnim poduzetničkim iskustvom unatrag više od 24 mjeseca neće dobiti bodove za ovaj kriterij.
 4. Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – maksimalno 5 bodova:
  • Dodatni bodovi dodjeljuju se osobama koje sudjeluju u informacijskim aktivnostima o samozapošljavanju, iako to nije obvezno za podnositelje zahtjeva.
 5. Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – maksimalno 15 bodova:
  • Poslovni plan se ocjenjuje po razumljivosti i popunjenosti. Uz zahtjev je poželjno priložiti ponude i predračune kako bi se pokazalo da su podnositelji zahtjeva istražili tržište i ponude.
 6. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – maksimalno 10 bodova:
  • Veći broj bodova dodjeljuje se zahtjevima čiji je poslovni subjekt registriran u jedinici lokalne samouprave koja spada u skupine od I. do VI. prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.
 7. Procjena prihoda i troškova – maksimalno 15 bodova:
  • Ocjenjuje se poslovni plan, uključujući procjenu prihoda i troškova za dvije godine poslovanja. Kvalitetna procjena neto dobiti ili dohotka, temeljena na realnim projekcijama, uzima se u obzir prilikom ocjene zahtjeva.
 8. Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – maksimalno 10 bodova:
  • Bodovi se dodjeljuju za poslovne planove koji pokazuju jasnu viziju razvoja poslovanja, prednosti, slabosti, prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju. Također, ulaganje od strane podnositelja zahtjeva ili drugog izvora financiranja također se uzima u obzir.
 9. Inovativnost projekta – maksimalno 5 bodova:
  • Dodjeljuju se bodovi za inovativne poduzetničke projekte koji predstavljaju novu vrstu djelatnosti ili donose inovativne pristupe već postojećim djelatnostima.
 10. Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – maksimalno 5 bodova:
  • Bodovi se dodjeljuju za poduzetničke projekte koji obuhvaćaju nedostajuće djelatnosti na lokalnom tržištu, prema preporukama područnih službi i ureda Zavoda.

Navedeni kriteriji omogućavaju sveobuhvatnu procjenu zahtjeva za potporu samozapošljavanja, uzimajući u obzir različite faktore koji su relevantni za uspješno pokretanje i razvoj poslovnog poduhvata.

Poticaji za samozapošljavanje paušalni obrt

Kako napisati pobjednički poslovni plan za samozapošljavanje 2023

Da biste osigurali visoku ocjenu i povećali svoje šanse za dobivanje potpore za samozapošljavanje, ključno je izraditi kvalitetan poslovni plan koji zadovoljava navedene kriterije. Evo nekoliko koraka koji će vam pomoći u pisanju pobjedničkog poslovnog plana:

Radno iskustvo: Detaljno opišite svoje relevantno radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću. Koristite pisane dokumente poput potvrda o vrsti poslova, ugovora o radu ili ugovora o djelu kako biste to dokazali. Važno je pružiti jasne informacije o ulozi koju ste imali u tim poslovima i kako su vaše vještine i znanje povezani s vašim budućim poslovnim poduhvatom.

Poslovni plan za samozapošljavanje zagreb

Obrazovanje i edukacije: Istaknite svoje formalno obrazovanje i sve dodatne edukacije koje ste stekli u području u kojem se želite samozaposliti. Priložite potvrde i uvjerenja kako biste dokazali svoje kvalifikacije. Naglasite kako je vaše obrazovanje ulaganje u vaše znanje i vještine te kako će vam pomoći u uspješnom vođenju poslovanja.

Prvo poduzetničko iskustvo: Ako se prvi put samozapošljavate, naglasite svoju motivaciju i entuzijazam za poduzetništvom. Fokusirajte se na svoje planove i ideje za budući poslovni poduhvat. Ako imate prethodno poduzetničko iskustvo, navedite ga, ali imajte na umu da za ovo kriterij nećete dobiti bodove ako je to iskustvo starije od 24 mjeseca.

Poticaj za samozapošljavanje 2023

Pripremne radionice: Iako sudjelovanje na pripremnim radionicama nije obvezno, ukoliko ste prisustvovali takvim aktivnostima o samozapošljavanju, istaknite to. To će vam donijeti dodatne bodove i pokazati vašu inicijativu i želju za stjecanjem znanja o poslovnom poduhvatu.

Popunjenost poslovnog plana: Posvetite vrijeme izradi sveobuhvatnog i jasnog poslovnog plana. Raspišite svoje ciljeve, strategije, marketinški plan, plan prodaje i financijske projekcije. Osigurajte da vaš poslovni plan bude razumljiv i strukturiran te da priložite ponude i predračune kako biste pokazali da ste istražili tržište i procijenili troškove.

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave: Ako planirate registrirati poslovni subjekt u jedinici lokalne samouprave koja spada u skupine od I. do VI. prema Odluci o razvrstavanju, to naglasite. To će vam donijeti dodatne bodove.

Procjena prihoda i troškova: Pažljivo procijenite prihode i troškove za dvije godine poslovanja. Obratite pažnju na realističnost i temeljitost projekcija. Predstavite jasnu viziju razvoja poslovanja, prikazujući prednosti, slabosti, prilike i prijetnje. Ako možete, pokažite da ste spremni uložiti vlastite resurse ili privući druge izvore financiranja.Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana: Istaknite održivost i konkurentnost vaše poduzetničke ideje. Prikazujte svoje prednosti u odnosu na konkurenciju, ali budite iskreni i priznajte i eventualne nedostatke. Fokusirajte se na inovativne aspekte vašeg projekta i načine na koje će on donijeti novu vrijednost na tržištu.

Ulaganje u nedostajuće djelatnosti: Ako vaš poslovni plan obuhvaća djelatnosti koje nedostaju na lokalnom tržištu, naglasite to. Upotrijebite preporuke područnih službi i ureda Zavoda kako biste podržali svoju tvrdnju.

Slijedeći ove smjernice i posvećujući pažnju svakom kriteriju ocjenjivanja, imat ćete veće šanse za izradu pobjedničkog poslovnog plana za samozapošljavanje koji će zadovoljiti zahtjeve i osigurati vam potporu koja vam je potrebna za pokretanje uspješnog poslovnog poduhvata.

Želiš Poslovni plan za poticaj?

Pošalji svoje podatke za izradu poslovnog plana.

  Print PDF
  Skip to content