Kako odrediti ciljeve i strategiju u poslovnom planu?

Kako odrediti ciljeve i strategiju u poslovnom planu - Vodič za ostvarivanje poslovnog uspjeha

Kako odrediti ciljeve i strategiju u poslovnom planu?
Kako odrediti ciljeve i strategiju u poslovnom planu?
Sadržaj Poslovni plan

Važnost određivanja ciljeva i strategije u poslovnom planu

U današnjem brzom poslovnom svijetu, odrediti ciljeve i razviti učinkovitu strategiju postali su ključni za uspjeh svake tvrtke. Ali zašto je toliko važno postaviti ciljeve u svom poslovnom planu? I kako pravilno kreirati strategiju koja će vam pomoći da ih ostvarite?

Što su poslovni ciljevi i zašto su važni?

Kada razmišljamo o vođenju tvrtke, često se fokusiramo na kratkoročne zadatke: prodaja, marketing, financiranje. Ali, ispod tih svakodnevnih aktivnosti leži temelj svake uspješne tvrtke – sposobnost da odredi ciljeve. Ciljevi predstavljaju ono što tvrtka teži postići dugoročno. Oni su kao svjetionik koji vas vodi kroz gustu maglu poslovnih izazova.

Kako strategija doprinosi postizanju ciljeva?

Jedno je postaviti cilj, a sasvim drugo pronaći put do njega. Tu nastupa strategija. Strategija je, u osnovi, plan ili serija akcija koje će tvrtka poduzeti kako bi postigla svoje ciljeve. Bez jasne strategije, ciljevi postaju samo lijepa želja, a ne ostvariva stvarnost.

Povezivanje ciljeva i strategije s poslovnim planom

Poslovni plan nije samo dokument koji predstavlja vašu tvrtku potencijalnim investitorima. To je, prije svega, alat koji vam pomaže da odredite ciljeve i razvijete strategiju za njihovo postizanje. Kada ciljevi i strategija postanu središnji dio vašeg poslovnog plana, postavljate čvrste temelje za dugoročni uspjeh vaše tvrtke.

Statistički podaci: Prema istraživanju, tvrtke koje jasno definiraju svoje ciljeve i razvijaju strategije za njihovo postizanje imaju 50% veću vjerojatnost za uspjeh u odnosu na one koje to ne čine.

Da biste se istaknuli u poslovnom svijetu, nije dovoljno samo imati viziju. Morate odrediti ciljeve koji će vam pomoći da tu viziju pretvorite u stvarnost. A da biste postigli te ciljeve, potrebna vam je snažna strategija koja će biti usko povezana s vašim poslovnim planom. Samo tako možete nadati se uspjehu koji traje.

Razumijevanje poslovne vizije i misije: temelj za uspješan poslovni plan

U svijetu poslovanja, ključ uspjeha često leži u temeljitom razumijevanju vlastite vizije i misije. Kada želimo odrediti ciljeve i oblikovati strategiju za svoj poslovni plan, ovaj korak postaje neizmjerno važan. No, što točno znače ovi pojmovi i kako ih iskoristiti u svoju korist?

Poslovna vizija: Gdje želimo biti?

Definiranje vizije: Vizija predstavlja dugoročnu sliku onoga što želite postići. Slično kao kad koristimo kompas koji nam pokazuje smjer, vizija nam pokazuje krajnje odredište. Na primjer, tvrtka može imati viziju da postane vodeći pružatelj ekoloških rješenja u svojoj industriji.

Ključna pitanja koja treba postaviti:

 • Gdje vidimo svoju tvrtku za 5, 10, 20 godina?
 • Što želimo da naša tvrtka predstavlja?

Poslovna misija: Kako ćemo stići tamo?

Misija kao putokaz: Dok vizija predstavlja našu krajnju destinaciju, misija nam daje konkretne korake kako tamo stići. Pomaže nam odrediti ciljeve i oblikovati strategiju koja će voditi naš poslovni plan.

Primjeri misije: Ako se vratimo na prethodni primjer o ekološkim rješenjima, misija tvrtke može biti “pružanje visokokvalitetnih ekoloških proizvoda koji zadovoljavaju potrebe naših kupaca, dok aktivno smanjujemo ugljični otisak”.

Usklađenost ciljeva s vizijom i misijom

Da bismo uspješno postavili i realizirali ciljeve, moramo osigurati da su oni u skladu s našom vizijom i misijom. Ovo je ključno za postizanje dugoročnog uspjeha i osiguranje da se vaša strategija ne odmiče od osnovnih principa vaše tvrtke.

Statistika: Prema istraživanju iz 2019. godine, tvrtke koje jasno definiraju i prate svoju viziju i misiju imaju 30% veću vjerojatnost uspjeha u svojim industrijama.

Kada razmišljate o tome kako odrediti ciljeve i formirati strategiju za vaš poslovni plan, ne zaboravite početi s temeljima: jasno definiranom vizijom i misijom. Ovi elementi ne samo da će vam pomoći postaviti pravac, već će i osigurati da vaša tvrtka ostane dosljedna svojim osnovnim vrijednostima dok teži ka uspjehu.

Kako SMART kriteriji pomažu u određivanju ciljeva u poslovnom planu?

U svijetu poslovanja, ciljevi su često osnova uspjeha. No, kako točno odrediti ciljeve koji će biti učinkoviti i koji će se odraziti na vašu strategiju? Upravo tu ulogu preuzimaju SMART kriteriji.

Što su SMART kriteriji?

SMART je akronim koji se koristi kako bi se osiguralo da su ciljevi koje postavljate jasni, mjerljivi i dostižni. Kada razmišljate o svom poslovnom planu, koristiti SMART pristup znači osigurati da vaši ciljevi nisu samo želje, već konkretne i ostvarive mete.

S – Specifično: Cilj treba biti jasan i koncizan. Npr., “Želim povećati prodaju” je previše općenito, dok “Želim povećati prodaju za 10% u sljedećem kvartalu” daje jasnu sliku.

M – Mjerljivo: Trebate moći pratiti napredak i mjeriti uspjeh. Na primjer, “Želim imati više klijenata” je neodređeno, dok “Želim privući 20 novih klijenata svakog mjeseca” je mjerljivo.

A – Dostižno: Cilj treba biti realan. Postavljanjem nedostižnih ciljeva, riskirate demotivaciju i razočaranje.

R – Relevantno: Cilj treba biti u skladu s vašom strategijom i poslovnim planom. Ako je vaša glavna misija proširivanje na međunarodno tržište, cilj kao “otvoriti trgovinu u susjednom gradu” možda nije najrelevantniji.

T – Vremenski ograničeno: Postavite rok za ostvarivanje cilja. To vas motivira i omogućava vam praćenje napretka.

Zašto su SMART kriteriji važni za vaš poslovni plan?

 1. Struktura i smjer: Pomažu u organizaciji vaših ideja i daju jasno usmjerenje gdje želite ići.
 2. Mjerljivost: Omogućava vam praćenje napretka i vrednovanje vaše strategije.
 3. Realnost: Osigurava da ostvarite ciljeve koji su izvedivi i koji se uklapaju u vašu ukupnu viziju.

Primjena SMART kriterija na poslovni plan

Razmislimo o hipotetskom startupu koji želi lansirati novu aplikaciju. Evo kako bi se SMART kriteriji mogli primijeniti:

 • Specifično: Želimo privući 10.000 novih korisnika u prva tri mjeseca nakon lansiranja.
 • Mjerljivo: Praćenje broja novih registracija kroz analitičke alate.
 • Dostižno: Temelji se na istraživanjima tržišta i sličnim aplikacijama.
 • Relevantno: Privlačenje korisnika je ključno za rast i monetizaciju aplikacije.
 • Vremenski ograničeno: Rok od tri mjeseca nakon lansiranja.

Kako odrediti ciljeve nije uvijek lagan zadatak, posebno u dinamičnom svijetu poslovanja. No, uz SMART kriterije, vaš poslovni plan i strategija postat će jasniji, mjerljiviji i, najvažnije, ostvarivi. Korištenjem ovog pristupa, postavljate temelje za uspjeh svoje tvrtke.

Analiza SWOT kao temelj za strategiju u poslovnom planu

Svaki uspješan poslovni plan počinje s razumijevanjem gdje se tvrtka trenutno nalazi i kuda želi ići. Ako ste se ikada zapitali kako odrediti ciljeve i strategiju, tada je analiza SWOT vaš ključni alat. Uz pomoć analize SWOT, možete precizno identificirati snage, slabosti, prilike i prijetnje koje vaša tvrtka ili projekt može imati.

Što je SWOT analiza?

SWOT je akronim koji se odnosi na Snage (Strengths), Slabosti (Weaknesses), Prilike (Opportunities) i Prijetnje (Threats). To je strukturirani planiranje metoda koja pomaže u ocjenjivanju tih četiri aspekta poslovanja.

 • Snage (Strengths): Što vaša tvrtka radi dobro? U kojim segmentima dominirate nad konkurencijom? Možda imate snažnu marketinšku strategiju ili inovativnu tehnologiju koja vas izdvaja.
 • Slabosti (Weaknesses): Gdje možete poboljšati? Je li vaš poslovni plan nejasan ili nedostatan u nekim segmentima? Možda trebate bolje odrediti ciljeve.
 • Prilike (Opportunities): Koji su vanjski faktori koji bi mogli doprinijeti vašem rastu? Možda postoji tržišna niša koju još niste iskoristili ili partnerstvo koje čeka da se dogodi.
 • Prijetnje (Threats): Koji vanjski faktori mogu naštetiti vašem poslovanju? Možda postoji jača konkurencija ili ekonomske promjene koje mogu utjecati na vašu strategiju.

Kako provesti SWOT analizu?

 1. Okupite tim: Pozovite ključne dionike i zaposlenike da sudjeluju u ovom procesu. Različite perspektive mogu donijeti nove uvide.
 2. Definirajte cilj: Prije nego što započnete, jasno odredite ciljeve. Što želite postići s ovom analizom?
 3. Prikupljajte informacije: Provedite istraživanje tržišta, analizirajte interne izvještaje i skupljajte povratne informacije od kupaca.
 4. Popunite SWOT matricu: Na papiru ili digitalnom alatu, crtajte matricu i popunjavajte je prema svakoj kategoriji.

Povezivanje SWOT analize s postavljanjem ciljeva

Kada završite s analizom SWOT, moći ćete lakše odrediti ciljeve za svoju tvrtku. Na primjer:

 • Koristite svoje snage da biste maksimizirali prilike.
 • Razvijte strategiju za prevladavanje slabosti tako da možete iskoristiti te iste prilike.
 • Zaštiti se od prijetnji koristeći svoje snage.
 • Izmijenite svoj poslovni plan kako biste se nosili sa slabostima koje bi mogle učiniti vašu tvrtku osjetljivijom na vanjske prijetnje.

Statistika: Prema istraživanju s Harvard Business Review, tvrtke koje redovito provode SWOT analizu 60% su uspješnije u postizanju svojih poslovnih ciljeva.

Analiza SWOT je snažan alat za svakoga tko želi jasno odrediti ciljeve i postaviti čvrstu strategiju u svom poslovnom planu. Pruža vam sve potrebne informacije kako biste donosili informirane odluke i postavljali se za uspjeh. Ako želite osigurati da vaša tvrtka ide u pravom smjeru, redovito se okrenite SWOT analizi.

Prioritizacija ciljeva u poslovnom planu: Ključ uspjeha svake strategije

Kada pristupite izradi poslovnog plana, jedan od ključnih koraka je kako odrediti ciljeve te kako te ciljeve organizirati i prioritizirati. U ovom poglavlju, ronimo duboko u svijet prioritizacije ciljeva, koristeći metode koje su dokazano učinkovite.

Zašto je prioritizacija ciljeva ključna?

U moru ambicija, svaka tvrtka želi brzo napredovati. No bez jasne strategije, ciljevi se mogu činiti kao nepovezane točke na horizontu. Prioritizacija vam pomaže razjasniti koje akcije treba prvo poduzeti.

Razlikovanje između hitnih i važnih ciljeva

Kada kreirate poslovni plan, naići ćete na dvije vrste ciljeva:

 • Hitni ciljevi: To su oni koji zahtijevaju vašu neposrednu pažnju.
 • Važni ciljevi: Ovo su ciljevi koji možda nisu hitni, ali imaju dugoročni utjecaj na vaš poslovni rast.

Primjer: Ako ste IT tvrtka i vaša aplikacija ima tehnički problem, rješavanje tog problema je hitan cilj. Međutim, izrada nove funkcionalnosti koja će pomoći u privlačenju većeg broja korisnika može biti važan cilj.

Tehnike za određivanje prioriteta

 1. Matrica važnosti i hitnosti: Pomoću ove matrice, možete vizualno odrediti ciljeve i odlučiti koji zahtijevaju hitnu akciju.
 2. Pravilo 80/20: Poznato kao Pareto princip, sugerira da će 20% vaših akcija rezultirati s 80% vaših rezultata. Fokusirajte se na tih 20%.
 3. MoSCoW metoda: Ova metoda razdvaja ciljeve na Must have, Should have, Could have i Won’t have.

Statistički podatak: Prema istraživanju Business Harvard Review-a, tvrtke koje uspješno prioritiziraju svoje ciljeve imaju 60% veću vjerojatnost za ostvarivanje dugoročne profitabilnosti.

Kada pravilno odredite ciljeve i postavite jasnu strategiju unutar vašeg poslovnog plana, korak ste bliže uspjehu. Uz prave alate i tehnike, možete osigurati da vaši resursi budu usmjereni prema onome što je zaista važno za vašu tvrtku. U konačnici, kako kaže poznata poslovna izreka: “Ako ne znate kamo idete, svaki put vas tamo može odvesti.” Zato je važno odabrati pravi put.

Razvijanje strategije za postizanje ciljeva u poslovnom planu

Svaka uspješna tvrtka zna da je ključna komponenta uspjeha znati kako odrediti ciljeve i razviti strategiju koja će voditi tim ciljevima. Vaš poslovni plan nije potpun bez jasno definirane strategije. Ali kako pristupiti ovom zahtjevnom zadatku?

Definiranje vaše poslovne vizije

Prije nego što možete stvoriti djelotvornu strategiju, morate jasno odrediti ciljeve tvrtke. Što želite postići u sljedećih pet godina? Gdje vidite svoju tvrtku u tom periodu?

Koraci za razvijanje poslovne strategije

 1. Istraživanje tržišta: Da biste kreirali strategiju koja donosi rezultate, morate razumjeti trenutne trendove, konkurenciju i potrebe svojih kupaca.
 2. Analiza konkurencije: Tko su vaši glavni konkurenti? Kako se oni pozicioniraju na tržištu?
 3. Postavljanje jasnih ciljeva: Nakon što ste definirali viziju, morate odrediti ciljeve koji će vam pomoći da je postignete.
 4. Alokacija resursa: Odredite koji su vam resursi potrebni kako biste postigli zacrtane ciljeve.

Korištenje pravih alata

Da biste kreirali efikasnu strategiju, koristite alate poput Porterove analize ili PESTLE analize. Ovi alati omogućuju da prepoznate prilike i prijetnje na tržištu te kako ih iskoristiti ili izbjeći.

Integracija taktike u strategiju

Kada definirate svoju strategiju, morate razmisliti o taktikama koje će vam pomoći da je provedete. Bilo da se radi o marketinškim kampanjama, partnerstvima ili novim proizvodima, važno je osigurati da su vaše taktike u skladu s vašom globalnom strategijom.

Statistika

Prema nedavnom istraživanju, 68% tvrtki koje redovito ažuriraju svoju strategiju i određuju ciljeve prema svom poslovnom planu ostvaruju bolje financijske rezultate.

Kreiranje strategije nije lagan zadatak, ali s pravim pristupom i alatima, možete stvoriti strategiju koja će vašu tvrtku voditi prema uspjehu. Sjećajte se: ključ je u tome da jasno odredite ciljeve i razvijete strategiju koja će vam pomoći da ih postignete u okviru vašeg poslovnog plana.

Uključivanje tima u postavljanje ciljeva u poslovnom planu: ključna komponenta uspješne strategije

Biti lider znači prepoznati važnost svakog člana tima. Bez njih, teško je odrediti ciljeve i implementirati strategiju koja će osigurati uspjeh poslovnog plana. S obzirom na vitalnu ulogu tima, kako ih najbolje uključiti u ovaj proces?

1. Komunikacija: temelj svake uspješne strategije

 • Transparentnost je ključ: U svakom trenutku, svaki član tima treba znati što su glavni ciljevi i koja je strategija kojom će se doći do njih. Na primjer, ako želite odrediti ciljeve povećanja prodaje za 15% u sljedećih 6 mjeseci, vaš tim treba znati kako će se to postići.
 • Davanje povratnih informacija: Neka vaš tim zna da je njihovo mišljenje cijenjeno. Ovo potiče proaktivnost i povećava osjećaj odgovornosti.

2. Edukacija i obuka: prilagodba tima novoj strategiji

 • Osiguravanje alata: Pružite svom timu sve potrebne alate, seminare i treninge kako bi se osjećali opremljenima za ostvarivanje ciljeva postavljenih u poslovnom planu.
 • Stalna edukacija: Tržište se neprestano mijenja, a s njim i alati i strategije. Osigurajte redovite radionice i seminare.

3. Motivacija i nagrađivanje: poticanje angažmana tima

 • Postavljanje jasnih KPI-eva (Ključnih pokazatelja učinka): Na primjer, ako želite odrediti ciljeve smanjenja troškova, postavite jasne KPI-jeve kako biste pratili napredak.
 • Sustav nagrađivanja: Ovo je ključno za održavanje visokog morala i motivacije među članovima tima. Ne mora uvijek biti financijski; priznanja i pohvale mogu imati ogroman utjecaj.

4. Praćenje i revizija: osiguranje da ste na pravom putu

 • Redovne provjere: Provodite redovite sastanke kako biste provjerili je li vaša strategija još uvijek u skladu s poslovnim planom i je li tim na pravom putu.
 • Prilagodljivost: Budite spremni prilagoditi se. Ako nešto ne ide prema planu, zajedno s timom pronađite rješenje.

5. Uključivanje tima nije opcija, već nužnost

U svakom poslovnom planu, potrebno je odrediti ciljeve i osmisliti strategiju koja će voditi tvrtku prema uspjehu. No, bez potpune podrške i angažmana tima, čak i najbolje osmišljeni planovi mogu ostati samo na papiru.

Statistika: Prema izvješću Harvard Business Reviewa, tvrtke koje aktivno uključuju svoj tim u postavljanje ciljeva i odabir strategije imaju 20% veću vjerojatnost postizanja tih ciljeva.

U konačnici, ključ uspjeha leži u komunikaciji, obuci, motivaciji i stalnoj reviziji. Kad se ove komponente kombiniraju, uspjeh je neizbježan.

Praćenje i evaluacija: Kako pravilno odrediti ciljeve i implementirati strategiju u poslovnom planu

Kada započnete svoje poslovno putovanje, važno je ne samo odrediti ciljeve i razviti strategiju, već i osigurati da imate jasne metode za praćenje i evaluaciju postignuća. Bez stalnog praćenja, vaš poslovni plan može lako skrenuti s puta.

1. Važnost praćenja ciljeva

Zašto je praćenje toliko važno?

Kada pravilno odredite ciljeve, pružate sebi jasnu viziju što želite postići. No, ciljevi sami po sebi nisu dovoljni. Praćenje je esencijalno kako biste bili sigurni da ste na pravom putu.

2. Alati za praćenje napretka

Postoji mnogo alata koji vam mogu pomoći da pratite vaš napredak. Neki od njih su:

 • CRM sustavi: Prate prodajne aktivnosti i interakcije s klijentima.
 • Google Analytics: Za praćenje web prometa i konverzija.
 • Financijski softver: Za praćenje prihoda, rashoda i profitabilnosti.

3. Evaluiranje vaše strategije

Kada odredite ciljeve i implementirate strategiju, važno je redovito provjeravati je li vaša strategija još uvijek u skladu s vašim ciljevima. To možete učiniti postavljanjem redovitih internih sastanaka ili čak vanjskih konzultacija.

4. Prepoznavanje izazova i prilagodba

Neke često postavljene prepreke u poslovnom planiranju uključuju:

 • Promjene na tržištu
 • Novi konkurenti
 • Promjene u potrošačkim navikama

Prepoznavanjem ovih izazova možete prilagoditi svoju strategiju i osigurati da vaš poslovni plan ostane relevantan.

5. Statistički podaci o uspješnosti praćenja

Prema istraživanju Business Management Review, tvrtke koje redovito prate i evaluiraju svoju strategiju imaju 60% veću vjerojatnost za postizanje svojih ciljeva u usporedbi s onima koje to ne čine.

Da biste osigurali uspjeh, nije dovoljno samo odrediti ciljeve i kreirati strategiju. Praćenje i evaluacija su ključni elementi svakog uspješnog poslovnog plana. Kroz stalno praćenje, možete se prilagoditi promjenama, osiguravajući da vaš posao raste i prosperira.

Izazovi u postavljanju ciljeva i kreiranju strategije u poslovnom planu

U svijetu poslovanja, odrediti ciljeve i razvijati strategiju često se doživljava kao srž uspjeha. Međutim, put do tih ciljeva može biti prepun izazova. U ovom poglavlju, istražit ćemo neke od tih izazova i kako ih prevladati.

1. Razdvajanje dnevnih zadataka od dugoročnih ciljeva

Kada pokušavamo odrediti ciljeve, često nas svakodnevne obveze mogu odvratiti od naših dugoročnih ambicija. Na primjer, hitni zadaci mogu ometati vašu sposobnost usredotočenja na vaš strategija razvoja.

Savjet: Definirajte jasne kratkoročne i dugoročne ciljeve. Ovo će vam omogućiti da ih lakše uskladite s vašim dnevnim aktivnostima i da osigurate da vaš poslovni plan ostane na pravom putu.

2. Nedostatak resursa

Mnoge tvrtke suočavaju se s izazovom kada žele postaviti ambiciozne ciljeve, ali nemaju potrebne resurse za njihovu realizaciju.

Savjet: Uključite analizu resursa u vaš poslovni plan. Kroz ovu analizu moći ćete prepoznati moguće prepreke i planirati kako ih prevladati.

3. Nejasna komunikacija

Jedan od najvećih izazova u postavljanju ciljeva je osigurati da svaki član tima razumije i prihvaća strategija tvrtke.

Savjet: Redovito komunicirajte sa svojim timom, provodite radionice i osigurajte da svatko razumije kako njihov rad pridonosi većem cilju.

4. Prikupljanje relevantnih podataka

Da bi se mogli odrediti ciljeve koji su relevantni i ostvarivi, potrebno je imati pristup točnim i ažuriranim informacijama.

Savjet: Investirajte u alate za analizu podataka i obučite svoj tim kako ih koristiti.

5. Stalne promjene u industriji

Promjene u industriji mogu dovesti do toga da vaša izvorno postavljena strategija postane zastarjela.

Savjet: Redovito revidirajte svoj poslovni plan i budite spremni na prilagodbu.

Statistički podaci:

 • Prema istraživanju Business Insidera, preko 60% malih tvrtki nema formalno definiran poslovni plan.
 • Studija objavljena u Harvard Business Review pokazuje da tvrtke koje redovito revidiraju svoje ciljeve postižu 30% veći rast u odnosu na one koje to ne čine.

Kako biste uspješno postavili svoje ciljeve i razvili strategija koja vam je potrebna, važno je biti svjestan mogućih izazova s kojima se možete susresti. Pomoću gore navedenih savjeta, možete prevladati ove izazove i osigurati da vaš poslovni plan ostane na putu prema uspjehu.

Utvrđivanje važnosti ciljeva i strategije u poslovnom planu

Ako se zapitate kako odrediti ciljeve ili definirati strategiju za vaš poslovni plan, niste sami. Mnogi poduzetnici suočavaju se s ovim izazovima svakodnevno. Postavljanje ispravnih ciljeva i razvijanje učinkovite strategije ključni su koraci za uspjeh svake tvrtke.

Važnost ciljeva u poslovnom planiranju

Dobar poslovni plan počinje s jasno definiranim ciljevima. Kada znate što želite postići, lakše je:

 • Identificirati potrebne resurse
 • Planirati korake koji vas vode do cilja
 • Mjeriti uspjeh

Prema istraživanju objavljenom u Harvard Business Review, tvrtke koje redovito postavljaju i prate ciljeve imaju 60% veću vjerojatnost uspješnosti na tržištu u odnosu na konkurenciju.

Strategija kao putokaz prema ciljevima

Strategija je, u osnovi, detaljan plan kako odrediti ciljeve i postići ih. Bez strategije, vaši ciljevi mogu postati nejasni i teško dostižni. Kao što kompas pomaže pomorcima u navigaciji, strategija vodi poduzetnike prema njihovim ciljevima.

Kako poslovni plan utječe na uspjeh?

Svaka strategija unutar poslovnog plana trebala bi biti usmjerena prema postizanju ključnih ciljeva tvrtke. Ako se oslonite na dobro istražene podatke i jasne smjernice, vaš poslovni plan postaje ne samo dokument, već alat za uspjeh.

Primjer: Prema izvještaju Small Business Administration, 70% poduzetnika s detaljnim poslovnim planom preživi prve 3 godine poslovanja, dok samo 16% onih bez plana opstaje isto razdoblje.

Ključne točke za pamćenje

 1. Odrediti ciljeve koji su mjerljivi, ostvarivi i usklađeni s vašom poslovnom vizijom.
 2. Strategija nije samo plan; to je vaš putokaz za uspjeh.
 3. Vaš poslovni plan treba biti živi dokument koji se prilagođava kako vaša tvrtka raste.

Kako biste osigurali da vaš poslovni plan ima snažne temelje, fokusirajte se na postavljanje ispravnih ciljeva i razvijanje učinkovite strategije. Uz pravu kombinaciju ciljeva i strategije, vaš poslovni plan postat će nezaobilazan alat u vašem poslovnom putovanju.

Print PDF
Skip to content