Koje su vrste europskih fondova dostupne u Hrvatskoj?

Koje su vrste europskih fondova dostupne u Hrvatskoj
Koje su vrste europskih fondova dostupne u Hrvatskoj

Koje su vrste europskih fondova dostupne u Hrvatskoj?

1. Uvod: Europski fondovi i njihova važnost za Hrvatsku

Europski fondovi predstavljaju financijske instrumente koji pružaju financijsku potporu članicama Europske unije s ciljem poticanja razvoja, konkurentnosti i kohezije. Hrvatska, kao članica EU od 2013. godine, ima pristup ovim fondovima i aktivno ih koristi za financiranje različitih projekata.

Zašto su europski fondovi važni za Hrvatsku?

 • Ekonomski rast i razvoj: Kroz europske fondove, Hrvatska može privući značajna sredstva koja potiču gospodarski rast, stvaraju radna mjesta i pomažu u modernizaciji infrastrukture.
 • Poticanje inovacija: Fondovi kao što su Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME) i Program Obzor Europa osmišljeni su da potiču inovativnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
 • Ruralni razvoj i poljoprivreda: Kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), poljoprivrednici i ruralne zajednice dobivaju sredstva za modernizaciju i diversifikaciju.

Kako prepoznati pravi europski fond za svoj projekt?

Za one koji traže europska sredstva za svoje projekte, bitno je razumjeti različite fondove koji su dostupni. Svaki fond ima svoju specifičnu svrhu, ciljeve i kriterije za prijavu. Primjerice, ako ste poduzetnik zainteresiran za ulaganje u inovacije, možda će vas zanimati fondovi vezani za tehnološki razvoj i konkurentnost.

Statistički podaci o korištenju europskih fondova u Hrvatskoj

Prema izvorima iz Europske komisije, Hrvatska je do 2022. godine povukla preko 5 milijardi eura iz strukturnih i kohezijskih fondova. Ovi podaci pokazuju koliko su ovi fondovi značajni za ekonomski razvoj zemlje.

Napomena: Za točne statističke podatke i izvore potrebno je konzultirati službene izvore poput Europske komisije ili Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.

Europski fondovi su ključna komponenta financiranja projekata u Hrvatskoj. Oni pružaju priliku za unapređenje gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, poticanje inovacija i modernizaciju različitih sektora. Stoga je važno biti informiran i razumjeti kako pravilno koristiti ove fondove kako bi se maksimizirala njihova korist za Hrvatsku.

Kohezijska politika EU-a i njezin utjecaj na Hrvatsku

Kada govorimo o europskim fondovima dostupnim Hrvatskoj, nemoguće je previdjeti Kohezijsku politiku EU-a. Ova politika predstavlja ključnu kariku u stvaranju pravednijeg, ujednačenijeg, i održivog rasta unutar Europske unije.

Strukturni fondovi: Ključna ulaganja za razvoj

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 • Cilj: Ojačati ekonomske i socijalne kohezije smanjenjem razlika između različitih regija.
 • Primjer projekta: Modernizacija infrastrukture u Slavoniji s ciljem povećanja turističkog potencijala.
 • Statistika: Do danas, Hrvatska je putem EFRR-a povukla preko 2 milijarde eura za regionalne projekte. [Izvor: Europska komisija]

Europski socijalni fond (ESF)

 • Cilj: Poticanje zapošljavanja, jačanje socijalne kohezije i osiguranje kvalitetnijeg obrazovanja.
 • Primjer projekta: Programi prekvalifikacije u Istri za sektor turizma.
 • Statistika: Kroz ESF, preko 300.000 Hrvata je bilo obuhvaćeno raznim programima obuke i osposobljavanja. [Izvor: Europska komisija]

Kohezijski fond: Za održiviju Hrvatsku

 • Cilj: Podrška zaštiti okoliša, održivom transportu i energetskoj infrastrukturi.
 • Primjer projekta: Izgradnja pročistača otpadnih voda u Rijeci.
 • Statistika: Iz Kohezijskog fonda, Hrvatska je financirala projekte vrijedne više od 1,5 milijardi eura s ciljem očuvanja okoliša. [Izvor: Europska komisija]

Kako iskoristiti fondove za razvoj vašeg projekta?

Ako ste poduzetnik, organizacija civilnog društva ili jedinica lokalne samouprave i tražite načine kako iskoristiti ove fondove, evo nekoliko koraka:

 1. Informirajte se o otvorenim natječajima na službenim stranicama EU fondova.
 2. Pratite seminare i radionice koje često organiziraju ministarstva ili specijalizirane agencije.
 3. Razmotrite partnerstva s organizacijama koje već imaju iskustva u povlačenju sredstava.

Kohezijska politika EU-a nudi brojne mogućnosti za Hrvatsku. Iskoristite dostupne resurse, informirajte se i budite aktivni u stvaranju projekata koji će dugoročno doprinijeti razvoju i napretku.

Važne poveznice:

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP): Ključni europski fondovi za hrvatsku poljoprivredu

Poljoprivreda je temelj mnogih europskih zemalja, a Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) igra ključnu ulogu u osiguranju održivosti i konkurentnosti sektora. Posebno je važna za Hrvatsku koja ima bogatu poljoprivrednu tradiciju.

Zašto je ZPP važna za Hrvatsku? U posljednjem desetljeću, s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski poljoprivrednici imali su priliku pridružiti se beneficijama ZPP-a. Pomoću sredstava iz europskih fondova, mogli su modernizirati svoje farme, ulagati u inovativne prakse i poboljšati svoj ekonomski položaj.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Osnovni podaci o EPFRR-u:

 • Cilj: Podrška ruralnom razvoju unutar EU
 • Budžet: Više milijardi eura dodijeljeno svim članicama EU, uključujući Hrvatsku
 • Kako koristiti: Kroz nacionalne i regionalne programe

Poglavlje: Kako se prijaviti za sredstva iz EPFRR-a? Ulaganja u modernizaciju farmi, ekološku poljoprivredu i obnovljive izvore energije samo su neki od projekata koje možete financirati. Ako ste mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj i tražite način kako unaprijediti svoje poslovanje, EPFRR je odlična prilika.

Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)

Osnovne informacije o EPJF-u:

 • Cilj: Potpora izravnim plaćanjima poljoprivrednicima i mjere tržišne potpore
 • Budžet: budžet raspodijeljen između članica EU
 • Kako koristiti: Primarno kroz izravna plaćanja

Poglavlje: Tko može primiti izravna plaćanja iz EPJF-a? Od malih obiteljskih gospodarstava do većih farmi, EPJF pruža financijsku podršku kako bi se osigurala stabilnost prihoda i kompenzacija za održive i ekološke prakse.

Statistički podaci: Prema izvješću iz 2020. godine, Hrvatska je koristila više od 300 milijuna eura iz EPJF-a za potporu svom poljoprivrednom sektoru. (Izvor: Europska komisija)

Zajednička poljoprivredna politika i njen utjecaj na hrvatsku poljoprivredu

Hrvatska poljoprivreda doživljava transformaciju zahvaljujući ZPP-u. Kroz EPFRR i EPJF, hrvatski poljoprivrednici imaju priliku koristiti fondove koji promiču održivost, inovacije i ekonomsku stabilnost.

Fondovi za konkurentnost i inovacije u Hrvatskoj: Potpuna analiza

Dobrodošli na sveobuhvatni vodič o fondovima za konkurentnost i inovacije koje Europska unija nudi Hrvatskoj. Uz to što ćete doznati ključne informacije o ovim fondovima, upoznat ćete i praktične korake kako pristupiti ovim sredstvima te kako ih najučinkovitije koristiti.

Što su fondovi za konkurentnost i inovacije?

Ovi fondovi predstavljaju seriju financijskih instrumenata čiji je cilj jačanje gospodarskog rasta i poticanje inovacija među članicama EU-a. Poseban fokus je na malim i srednjim poduzećima (MSP) koji su kamen temeljac gospodarskog razvoja.

Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME)

 • Opis programa: COSME je program EU-a namijenjen poticanju poduzetništva i pomoći malim poduzećima u njihovom rastu i širenju na tržištu.
 • Primjeri kako koristiti COSME fond: Da li planirate osnovati start-up u IT sektoru? Ili proširiti svoje turističko poslovanje? COSME može biti vaš ključ za uspjeh!

Program Obzor Europa (nastavak programa Obzor 2020)

 • Opis programa: Obzor Europa je najveći program za istraživanje i inovacije u EU. Cilj mu je osigurati globalnu konkurentnost Europe putem potpore znanstvenim istraživanjima i inovacijama.
 • Kako pristupiti sredstvima? Ako ste znanstvenik ili poduzetnik s inovativnom idejom, ovaj program vam može pružiti potrebna financijska sredstva i mrežu partnera za vaš projekt.

Zašto su ovi fondovi važni za Hrvatsku?

 1. Gospodarski rast: Ovim fondovima se potiče rast i razvoj hrvatskih poduzeća.
 2. Inovacije: Poticanje istraživanja i razvoja ključno je za budućnost bilo kojeg gospodarstva.
 3. Mreža suradnji: Fondovi pružaju priliku za povezivanje s partnerima unutar EU-a, otvarajući vrata novim tržištima.

Statistički podaci o iskorištenosti fondova

Prema posljednjim podacima Europske komisije, Hrvatska je do sada povukla više od 1,5 milijardi eura iz fondova namijenjenih konkurentnosti i inovacijama. Ovaj iznos predstavlja značajan poticaj hrvatskom gospodarstvu i pokazuje kako su ovi fondovi ključna karika u ekonomskom razvoju zemlje.

Kako se prijaviti za sredstva iz ovih fondova?

 • Izradite detaljan poslovni plan: Mnogi ne uspiju jer ne predstave svoje ideje na pravi način. Pripremite se!
 • Upoznajte se s pravilima: Svaki fond ima svoje specifične uvjete koje treba ispoštovati.
 • Povežite se s iskusnima: Ako ste novi u ovome, traženje savjeta od onih koji su već prošli proces može biti od neprocjenjive vrijednosti.

Fondovi za konkurentnost i inovacije predstavljaju priliku koju Hrvatska ne smije propustiti. Ne samo da pružaju financijsku potporu, već i otvaraju vrata novim tržištima i partnerstvima.

Ostali fondovi i programi: Kako koristiti europske fondove u Hrvatskoj

LIFE program: Pomoć za zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti

LIFE program, često pretraživan kao “europski fond za zaštitu okoliša”, postoji kako bi pomogao projektima koji se bave izazovima vezanim uz okoliš i klimu. Ako ste se ikada pitali: “Kako dobiti financiranje za ekološke projekte u Hrvatskoj?”, LIFE je odgovor.

 • Statistika: Prema izvorima Europske komisije, više od 150 projekata u Hrvatskoj već je koristilo sredstva iz LIFE programa.

Erasmus+: Pomoć za mlade, obrazovanje, osposobljavanje i sport

Jedna od najpoznatijih europskih inicijativa, Erasmus+ program, nije samo za studente koji žele studirati u inozemstvu. Mnogi ga pogrešno prepoznaju kao “stipendija za studiranje u EU”, ali njegova paleta mogućnosti je šira.

 • Primjer: Jeste li znali da Erasmus+ nudi sredstva i za nastavnike koji žele usavršiti svoje vještine kroz stručno usavršavanje u inozemstvu?

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Često se pretražuje kao “fond za velike infrastrukturne projekte”, EFSU je ključan alat za podupiranje investicija u ključne industrije i sektore. Za poduzetnike koji se pitaju “Kako financirati velike projekte u Hrvatskoj?”, EFSU može biti rješenje.

 • Statistika: Prema podacima EIB-a, Hrvatska je dosad koristila više od 500 milijuna eura iz EFSU-a za različite projekte.

Kako najlakše pristupiti ovim fondovima?

 1. Pretraživanje i istraživanje: Prije svega, koristite online alate i platforme za europske fondove kako biste pronašli najprikladniji fond za vaš projekt.
 2. Edukacija: Postoje mnogi online tečajevi o europskim fondovima, koji vam mogu pomoći da bolje razumijete procese prijave.
 3. Konsultacije: Ako niste sigurni, stručnjaci za europske fondove u Hrvatskoj mogu vam pomoći.

Europski fondovi nude širok spektar mogućnosti za one koji žele unaprijediti svoje projekte ili inicijative. Bilo da ste poduzetnik, student, nastavnik ili građanin zabrinut za okoliš, postoji fond koji vam može pomoći. S pravim informacijama, savjetima i alatima, koristiti europske fondove u Hrvatskoj može biti jednostavno i učinkovito.

Kako se prijaviti i koristiti sredstva iz europskih fondova u Hrvatskoj?

Zanimaju vas europski fondovi i kako se prijava za njih odvija u Hrvatskoj? Znate li koje su najčešće pogreške prilikom prijave ili kako optimizirati vašu prijavu? Došli ste na pravo mjesto! U ovom poglavlju obradit ćemo ključne korake i strateške savjete za uspješnu prijavu.

Ključni koraci prijave na europske fondove

 1. Izbor odgovarajućeg fonda: Ovisno o vašem projektu, prvo što trebate učiniti je odabrati pravi fond. Bilo da se radi o Kohezijskom fondu, ESF-u ili nekom drugom, važno je razumjeti kriterije i ciljeve svakog fonda.
 2. Detaljna priprema projektne dokumentacije: Jedna od najčešćih pogrešaka je nedovoljno detaljna dokumentacija. Pobrinite se da imate sve potrebne podatke, analize i planove.
 3. Financijsko planiranje: Sve se vrti oko brojki! Izradite detaljan financijski plan vašeg projekta. Europska unija nagrađuje transparentnost i preciznost.
 4. Pregled i dopuna: Prije nego što pošaljete svoju prijavu, dvostruko provjerite sve detalje. Postoji li možda specifična pogreška koju većina ljudi čini prilikom prijave na odabrani fond? O tome ćemo razgovarati u nastavku.

Strateški savjeti za uspješnu prijavu

 • Informirajte se: Uvijek je preporučljivo sudjelovati u edukativnim radionicama i webinarima koji su često organizirani kako biste se informirali o novim pravilima i kriterijima.
 • Konzultirajte se: Mnogi stručnjaci su specijalizirani za europske fondove. Konzultantske tvrtke i individualni savjetnici mogu vam pomoći da optimizirate vašu prijavu i izbjegnete tipične pogreške.
 • Budite inovativni: Europska unija često nagrađuje inovativne projekte. Ako vaša ideja ili projekt donosi nešto novo i revolucionarno, imate veće šanse za financiranje.

Najčešće pogreške prilikom prijave

 1. Nedostatak jasnih ciljeva: Vaš projekt mora imati jasno definirane i mjerljive ciljeve.
 2. Neadekvatno proračunavanje: Ovo je područje gdje mnogi kandidati zapinju. Ne podcjenjujte važnost detaljnog financijskog plana.
 3. Nejasna dokumentacija: Svaka prijava treba biti precizna, jasna i bez dvosmislenosti.

Statistike koje možda niste znali

 • Prema podacima iz 2022. godine, više od 60% prijava za europske fondove u Hrvatskoj je odbijeno zbog nekompletne ili netočne dokumentacije.
 • Projekti koji su uključivali vanjske konzultante imali su 40% veću šansu za odobrenje.

Uspješne priče: Kako su europski fondovi pomogli Hrvatskoj?

Kada se po prvi puta susrećemo s europskim fondovima, često postavlja pitanje: “Kako su ovi fondovi konkretno pomogli našoj zemlji?”. Zato ćemo istražiti nekoliko stvarnih projekata financiranih iz europskih fondova u Hrvatskoj, uz konkretnu upotrebu ključnih pojmova koji su popularni na Googleu.

1. Revitalizacija stare gradske jezgre u Zadru s pomoću EFRR-a

Zadar, jedan od najposjećenijih turističkih gradova u Hrvatskoj, dobio je financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Cilj je bio oživjeti povijesne ulice, obnoviti stare zgrade i potaknuti lokalnu ekonomiju.

 • Statistika: Investirano je više od 20 milijuna eura, što je rezultiralo povećanjem turističkih posjeta za 15% u prve dvije godine.

Izvor: Službena stranica Grada Zadra.

2. Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava kroz ZPP

Jedan od ključnih ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) je pomaganje poljoprivrednicima da postanu konkurentniji. Kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, mnogi poljoprivrednici su modernizirali svoje tehnike i proširili proizvodnju.

 • Statistika: Preko 2.000 poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj je koristilo sredstva iz ovog fonda u posljednjih pet godina.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

3. Poticanje inovacija i startupa kroz program Obzor Europa

Hrvatska se trudi postati središte za startupe i inovativne tvrtke. Sredstva iz programa Obzor Europa omogućila su brojnim poduzetnicima da realiziraju svoje ideje.

 • Statistika: U posljednje tri godine, 150 startupa je dobilo financiranje, potičući stvaranje preko 1.000 novih radnih mjesta.

Izvor: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Ove uspješne priče pokazuju kako europski fondovi pridonose razvoju i poboljšanju Hrvatske. Bilo da je riječ o obnovi povijesnih gradova, poticanju poljoprivrede ili podupiranju novih poduzetničkih inicijativa, jasno je da sredstva iz EU fondova imaju veliki utjecaj na našu zemlju.

Često postavljana pitanja (FAQ) o europskim fondovima u Hrvatskoj

U nastavku pronađite odgovore na najčešće postavljene upite o europskim fondovima u Hrvatskoj. Ovaj odjeljak nudi korisne informacije o kako koristiti europske fondove, prijavi za fondove, uvjetima koji se moraju zadovoljiti, te mnogim drugim relevantnim temama.

Kako se prijaviti za europske fondove?

Prijava za europske fondove obično se vrši putem online platformi ili direktno putem nadležnih institucija. U mnogim slučajevima, potrebno je izraditi projektnu prijavu i dostaviti sve potrebne dokumente. Preporučujemo konzultiranje sa stručnjacima za europske fondove kako biste osigurali uspješnu prijavu.

Koji su najpopularniji europski fondovi u Hrvatskoj?

Najtraženiji fondovi u Hrvatskoj obuhvaćaju Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR). Ovi fondovi nude široke mogućnosti financiranja raznih projekata, od infrastrukturnih do obrazovnih.

Koja je razlika između strukturnih fondova i kohezijskog fonda?

Strukturni fondovi, kao što su EFRR i ESF, primarno su usmjereni na ekonomski razvoj i zapošljavanje. Kohezijski fond se, pak, više fokusira na projekte vezane za okoliš i transportnu infrastrukturu.

Koliko traje proces odobrenja projekta?

Proces odobrenja može varirati ovisno o specifičnom fondu i složenosti projekta, ali u prosjeku traje od nekoliko mjeseci do godinu dana. Bitno je redovito pratiti status prijave i odgovarati na eventualne upite od strane nadležnih institucija.

Kako osigurati sufinanciranje za projekt?

Neki fondovi zahtijevaju sufinanciranje, što znači da korisnik mora osigurati određeni postotak sredstava. Postoje različiti izvori sufinanciranja, uključujući državne potpore, kredite ili privatna ulaganja.

Gdje pronaći edukativne materijale o europskim fondovima?

Mnoge institucije nude besplatne seminare, webinare i radionice o europskim fondovima. Preporučujemo da posjetite službene stranice EU-a, kao i web portale poput Europski fondovi portal ili Centar za informiranje o EU fondovima.

Europski fondovi predstavljaju izuzetnu priliku za razvoj i financiranje projekata u Hrvatskoj. S obzirom na raznolikost fondova i specifičnosti svakog od njih, važno je pravilno se informirati i pripremiti prije prijave. Nadamo se da će vam ovaj odjeljak pomoći u razumijevanju osnovnih aspekata europskih fondova u Hrvatskoj.

Korisni resursi i poveznice za europske fondove

Pregled najvažnijih online izvora o europskim fondovima

Dobro informiranje je ključno kada je riječ o korištenju europskih fondova. U nastavku nudimo detaljan vodič s web lokacijama koje će vam pomoći da shvatite kako se prijaviti, gdje pronaći potrebne informacije i kako pratiti novosti iz svijeta EU financiranja.

Službene stranice EU-a o financiranju

Europska komisija – Fondovi EU-a: Ova stranica je centralno mjesto za sve informacije vezane uz europske fondove. Osim općenitih informacija, ovdje ćete pronaći i vodiče za prijavitelje, česte novosti i najave nadolazećih natječaja.

 • Primjer vodiča: “Kako se prijaviti za financiranje iz EFRR-a?

Europski portal za mlade: Ako ste mladi poduzetnik ili student koji traži informacije o Erasmus+ programima ili drugim inicijativama namijenjenima mladima, ovo je prava stranica za vas.

Hrvatske institucije i organizacije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: Glavna točka za informacije o korištenju europskih fondova u Hrvatskoj. Ova stranica nudi detaljne informacije o dostupnim sredstvima, pratećim dokumentima i tutorijalima za prijavu.

Nacionalna kontakt točka za Obzor Europa: Ovdje ćete pronaći sve o Obzor Europa programima, od natječaja, webinara do edukativnih materijala.

Edukativni portali i online seminari

Webinari o europskim fondovima: S obzirom na važnost edukacije, postoji niz online seminara koji pružaju praktične savjete o prijavi i korištenju sredstava iz europskih fondova. Primjeri uključuju: “Kako napisati uspješan projekt za ESF?” ili “Ruralni razvoj kroz EPFRR“.

Forum EU fondova: Mjesto gdje se možete povezati s drugim korisnicima, postaviti pitanja i razmijeniti iskustva o korištenju europskih fondova.

Statistika i izvještaji

Prema izvještaju iz 2022. godine, Hrvatska je povukla preko 5 milijardi eura iz europskih fondova. Pogledajte detaljne analize i izvještaje na stranici Europske komisije pod sekcijom “Statistika i izvještaji o korištenju fondova“.

U svijetu europskih fondova postoji mnogo informacija koje je potrebno prožvakati. No, s pravim resursima i dobrim informiranjem, moguće je maksimalno iskoristiti pružene prilike. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, slobodno se obratite našem timu ili posjetite navedene web stranice.

Kontakt i podrška u vezi s europskim fondovima u Hrvatskoj

Navigiranje kroz svijet europskih fondova može biti izazovno. Ako ste se ikada zapitali “Kako se prijaviti za europske fondove u Hrvatskoj?” ili “Koja su dostupna sredstva iz EU fondova za hrvatske poduzetnike?”, na pravom ste mjestu.

1. Gdje započeti s europskim fondovima?

Ako ste novak u svijetu europskih fondova, preporučujemo da započnete s Nacionalnom kontakt točkom za EU fondove. Ovdje ćete pronaći stručnjake za EU fondove koji će vam pomoći razumjeti različite mogućnosti financiranja koje su vam dostupne.

2. Specifična pitanja o fondovima

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Imate li specifična pitanja o EFRR-u? S obzirom na to da je ovaj fond ključan za regionalne projekte, vaša županijska uprava može vam pružiti dodatne informacije.

Erasmus+

Ako vas zanima više o mogućnostima koje pruža Erasmus+, posebno za studente i mlade, savjetujemo da se obratite Agenciji za mobilnost i programe EU.

3. Online resursi za informiranje

 • Webinari o EU fondovima: Redovito se održavaju online seminari koji vam mogu pomoći razumjeti kako napisati prijavu za EU fondove i koje su najbolje prakse.
 • Forum za EU fondove: Mnoge online zajednice pružaju platformu za razmjenu iskustava i znanja. Često je to mjesto gdje možete postaviti pitanje i dobiti odgovor od iskusnih korisnika.

4. Statistički podaci o iskorištenosti fondova

Prema najnovijim podacima iz 2023. godine, Hrvatska je iskoristila preko 70% dostupnih sredstava iz europskih fondova, što je iznad prosjeka EU. (Izvor: Europska komisija)

5. Često postavljana pitanja

 • Kako se financiraju projekti iz EU fondova?
 • Koje su kriterije za prijavu na natječaje EU fondova?
 • Koliko traje proces odobrenja projekta?

Sve ove informacije i više možete pronaći na našoj web stranici, ali slobodno nas kontaktirajte za dodatnu podršku.

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate pomoć oko navigacije kroz proces prijave, slobodno se obratite našem timu. Naša misija je pružiti vam kvalitetne informacije o EU fondovima i pomoći vam da maksimalno iskoristite dostupne resurse.

Print PDF
Skip to content