Potpore za samozapošljavanje

"Potpore za samozapošljavanje 2024"

Potpore za samozapošljavanje 2024
Potpore za samozapošljavanje 2024

Ključne Strategije za Uspješno Samozapošljavanje uz Državne Potpore

U današnje vrijeme, Potpore za samozapošljavanje postaju sve popularniji izbor za mnoge nezaposlene osobe. Razmatranje potpore male vrijednosti za samozapošljavanje može biti ključno u realizaciji vlastitog poslovnog pothvata. U ovom članku, istražujemo kako državne potpore mogu pomoći u osnivanju i razvoju poslovanja, s posebnim naglaskom na potpore za samozapošljavanje u Hrvatskoj.

1. Razumijevanje Potpore za Samozapošljavanje: Potpora za samozapošljavanje je financijski instrument namijenjen nezaposlenim osobama za pokretanje vlastitog posla. Ova potpora, usklađena s Uredbom o potporama male vrijednosti, dostupna je u različitim organizacijskim oblicima kao što su obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Cilj je pružiti financijsku podršku nezaposlenim osobama koje se odluče za poduzetništvo.

2. Kriteriji i Trajanje Mjere: Da bi se kvalificirali za ovu potporu, kandidati moraju biti registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba. Trajanje mjere je 24 mjeseca, pružajući dovoljno vremena za uspostavu i stabilizaciju poslovanja.

3. Iznosi Subvencija i Prihvatljive Djelatnosti: Iznosi potpore za samozapošljavanje variraju ovisno o djelatnosti poslovnog subjekta i podijeljeni su u tri skupine. Skupina 1, s potporom do 15.000 EUR, obuhvaća djelatnosti poput prerađivačke industrije i građevinarstva, dok skupina 2 i 3 pokrivaju širi spektar djelatnosti s manjim iznosima potpore.

4. Zeleno/Digitalno Samozapošljavanje: Posebna pažnja posvećena je zelenom i digitalnom samozapošljavanju. Ova kategorija nudi više financijske potpore onima koji se usmjere na zelene ili digitalne radne mjesta, sukladno definicijama i kriterijima navedenim u Pojmovniku na službenim stranicama.

5. Važnost Poslovnog Plana: Za pridobivanje potpore, iznimno je važno imati dobro osmišljen poslovni plan. Poslovni plan treba detaljno opisati početna ulaganja i opravdanost troškova, a bit će ključan u određivanju konačnog iznosa potpore.

Potpore za samozapošljavanje mogu biti izuzetno korisne za nezaposlene osobe koje teže poduzetništvu. Razumijevanje različitih aspekata ovih potpora, kao i pravilno planiranje i priprema, mogu značajno povećati šanse za uspjeh. Kroz iskorištavanje ovih prilika, pojedinci mogu ostvariti svoje poslovne ambicije i doprinijeti gospodarskom razvoju.

Razumijevanje Potpore za Samozapošljavanje u 2024. Godini

Aktivnosti Koje Se Ne Kvalificiraju za Potporu

U svijetu poduzetništva, posebno kada govorimo o potporama za samozapošljavanje u 2024. godini, važno je razumjeti koje djelatnosti se ne kvalificiraju za financijsku potporu. U skladu s NKD klasifikacijom, određena područja su isključena iz mogućnosti dobivanja potpora. To uključuje:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Rudarstvo i vađenje
 • Trgovina na veliko i na malo
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 • Poslovanje nekretninama
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Prihvatljivi Troškovi za Potporu za Samozapošljavanje

Kada razmatramo potpore za samozapošljavanje, važno je razumjeti koji su troškovi prihvatljivi. U 2024. godini, potpora se dodjeljuje u dva oblika:

 1. Fiksni iznos potpore: Ovaj iznos pokriva inicijalne troškove poput osnivanja i registracije poslovnog subjekta, radnih troškova, tekućih troškova itd. U 2024., fiksni iznos je postavljen na 5.000 EUR.
 2. Varijabilni iznosi: Ovi iznosi se razlikuju ovisno o registriranoj djelatnosti. Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju nove opreme, IT programa, prijevoznih sredstava, i franšiza.

Napomena: Trošak PDV-a i troškovi koji nisu na popisu prihvatljivih troškova nisu pokriveni.

Dokumentacija i Uvjeti Potpora

Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje moraju biti podržani odgovarajućom dokumentacijom. To uključuje:

 • Dokaze da su troškovi nužni za poslovanje
 • Dokumentaciju koja pokazuje realne tržišne cijene
 • Račune i druge računovodstvene dokumente

Zavod može zahtijevati dodatnu dokumentaciju, kao što su dokazi o istraživanju tržišta.

Pri planiranju samozapošljavanja u 2024. godini, ključno je razumjeti koja se područja ne kvalificiraju za potpore i koji su prihvatljivi troškovi. Ovaj vodič pruža temeljne informacije potrebne za navigaciju kroz proces potpora, omogućujući vam da napravite informirane odluke o vašem poslovnom putu.

Kako Iskoristiti Javni Poziv za Potpore za samozapošljavanje: Detaljan Vodič

U svijetu poslovanja i poduzetništva, razumijevanje i iskorištavanje javnih poziva za potpore može biti ključno za uspjeh. Do 30.09.2024. godine, postoji mogućnost za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora, no važno je razumjeti sve kriterije i procese koji su uključeni. U ovom članku, istražit ćemo kako možete iskoristiti ovu priliku, osigurati sredstva za vaš poslovni plan i što sve trebate znati o obradi zahtjeva.

Trajanje Javnog Poziva: Ključni Datumi i Rokovi

Za podnošenje zahtjeva za potpore, krajnji rok je 30.09.2024.. Bitno je napomenuti da je ovaj rok također uvjetovan dostupnošću osiguranih sredstava. Ako planirate podnijeti zahtjev, preporučujemo da to učinite što prije kako biste izbjegli propuštanje prilike zbog isteka sredstava.

Obrada Zahtjeva: Korak po Korak

Kada podnesete zahtjev, slijedi proces obrade. Važno je razumjeti da će svaki poslovni plan biti detaljno pregledan. To znači da morate osigurati jasnoću i održivost vaše poslovne ideje. Uz poslovni plan, potrebno je priložiti i troškovnik, koji je ključan za opravdanje varijabilnog iznosa potpore.

Kriteriji za Dodjelu Potpore: Što Trebate Znati

 • Poslovni plan: Vaš plan mora pokazati da je vaša poslovna ideja održiva.
 • Financiranje: Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu, gdje se varijabilni iznos mora pravdati detaljnim troškovnikom.
 • Prethodne Obveze: Ako ste već imali registriran poslovni subjekt, morate dokazati da ste podmirili sve javne obveze (doprinosi, porezi, prirezi) vezane za prethodne poslovne aktivnosti.

Iz osobnog iskustva, važno je pažljivo pripremiti poslovni plan i troškovnik. Jedan moj poznanik, koji je uspješno osigurao potpore, naglasio je važnost detaljne pripreme i pravovremenog podnošenja dokumentacije. Njegov savjet je bio da se uvijek konzultirate s stručnjakom za financijsko planiranje kako biste osigurali da su svi kriteriji ispunjeni.

Podnošenje zahtjeva za javne potpore može biti složen proces, ali s pravilnim razumijevanjem kriterija i roka trajanja javnog poziva, šanse za uspjeh su znatno veće. Sjetite se, ključ je u detaljima i pravovremenom djelovanju. Pripremite se dobro, i sretno s vašim zahtjevom!

Ključni Elementi Za Ocjenjivanje Zahtjeva za Samozapošljavanje

ocjenjivanje zahtjeva, samozapošljavanje, radno iskustvo, obrazovanje, poduzetništvo, poslovni plan, inovativnost

Kada podnosite zahtjev za samozapošljavanje, važno je razumjeti kako se vrši ocjenjivanje. Svaki zahtjev se ocjenjuje prema jasno definiranim kriterijima, a najviše bodova koje je moguće ostvariti je 100. Prag za pozitivnu ocjenu je 65 bodova.

1. Radno Iskustvo u Željenoj Djelatnosti

radno iskustvo, samozapošljavanje, poslovni sektor

Opis: Radno iskustvo igra ključnu ulogu. Maksimalno možete dobiti 15 bodova ako imate iskustvo relevantno za vašu buduću djelatnost. Važno je napomenuti da se volontiranje u profitnim organizacijama ne uzima u obzir osim ako nije u skladu sa Zakonom o volontiranju.

Primjer iz života: Jedan klijent, Marija, je imala 2 godine iskustva u marketingu, što joj je omogućilo da osvoji 10 bodova kada se odlučila za samozapošljavanje u istom sektoru.

2. Obrazovanje i Dodatne Edukacije

obrazovanje, edukacija, poduzetničke vještine

Opis: Obrazovanje i dodatne edukacije koje su direktno vezane za djelatnost mogu donijeti do 15 bodova. Ovo pokazuje vaše ulaganje u vlastite vještine i znanje relevantno za vaše poduzetničke ambicije.

3. Prvo Poduzetničko Iskustvo

početni poduzetnici, poslovno iskustvo

Opis: Ako se prvi put upuštate u poduzetništvo, možete osvojiti do 5 bodova. To je poticaj za nove poduzetnike.

4. Pripremne Radionice za Samozapošljavanje

radionice, Hrvatski zavod za zapošljavanje, edukacija

Opis: Sudjelovanje u radionicama koje organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje može vam donijeti dodatnih 5 bodova. To pokazuje vašu proaktivnost i želju za učenjem.

5. Kvaliteta Poslovnog Plana

poslovni plan, troškovnik, poduzetnička ideja

Opis: Detaljan i dobro razrađen poslovni plan je ključan. Maksimalno možete osvojiti 15 bodova ako je vaš plan jasan, razumljiv i ako sadrži sve potrebne elemente, uključujući ponude i predračune.

6. Indeks Razvijenosti Jedinice Lokalne Samouprave

lokalna samouprava, poduzetničko okruženje

Opis: Ako se vaš poslovni subjekt osniva u razvijenijoj jedinici lokalne samouprave, možete osvojiti do 10 bodova. To pokazuje da ste izabrali povoljno okruženje za svoj poslovni pothvat.

Razumijevanje ovih kriterija vam može pomoći da bolje pripremite svoj zahtjev i povećate šanse za uspjeh u samozapošljavanju. Sretno!

Potpore za samozapošljavanje

Pojmovnik objavljen na https://mjere.hr/korisnicki-
centar/pojmovnik/

Ključne Informacije o Obvezama Korisnika Pri Korištenju Potpora

Kada dobijete potporu za svoje poslovanje, postoje specifične obveze koje morate ispuniti. U ovom vodiču, fokusiramo se na kritične obveze korisnika vezane uz financijske potpore. Razumijevanje ovih obveza je ključno za uspješno upravljanje potporama i izbjegavanje potencijalnih kazni.

1.Dvogodišnja Obveza Održavanja Poslovanja i Zaposlenosti

Vaša prva obveza kao korisnika potpore je održavanje stabilnosti poslovanja i zaposlenosti u trajanju od 24 mjeseca. Ova obveza osigurava da potpora pridonosi dugoročnoj održivosti vašeg poslovanja.

2. Namjenska Upotreba Potpore

Jedna od najvažnijih obveza je namjensko korištenje potpore. Potrebno je striktno pratiti odobrene troškove u vašem troškovniku tijekom prvih 12 mjeseci. Dokaz o pravilnom korištenju sredstava morate dostaviti unutar 30 dana od isteka ugovornog razdoblja.

3. Ostvarivanje Propisanog Prometa

Važan uvjet je ostvarivanje minimalnog prometa, odnosno prihoda. U periodu od 24 mjeseca, vaš ukupni promet treba biti najmanje 50% iznosa dodijeljene potpore. Ovo se dokazuje kroz službena financijska izvješća.

4. Označavanje Sufinancirane Opreme

Sva oprema koja je kupljena kroz potpore treba biti označena informativnim pločama ili naljepnicama. Ovo uključuje jasno isticanje loga Zavoda i Europske unije.

5. Postupak u Slučaju Nepoštivanja Obveza

U slučaju nepoštivanja ovih obveza, postoje jasno definirani koraci za povrat sredstava. To uključuje vraćanje varijabilnog dijela potpore i eventualno uvećanje za zakonsku zateznu kamatu.

Pridržavanje ovih obveza je ključno za ispravno korištenje potpore i izbjegavanje financijskih sankcija. Redovito provjeravajte smjernice i uvjete potpore kako biste osigurali usklađenost s vašim poslovnim planovima.

Isplata Sredstava za Samozapošljavanje: Ključne Informacije za Uspjeh u Poduzetništvu

U današnjem dinamičnom svijetu poduzetništva, isplata sredstava predstavlja ključni korak ka ostvarivanju poslovnih ciljeva. Ovaj vodič pruža sveobuhvatne informacije o procesima i uvjetima za dobivanje financijske podrške, posebno fokusirajući se na samozapošljavanje.

Postupak Isplate Sredstava za Samozapošljavanje

1. Uvjeti i Procesi

 • Isplata u roku od 30 dana: Jednom kada potpišete ugovor o potpori, sredstva se isplaćuju jednokratno na račun vašeg poslovnog subjekta, obično unutar 30 dana.
 • Dokumentacija i Osiguranje Naplate: Potrebno je dostaviti bjanko zadužnice i dokaz o registraciji poslovnog subjekta iz nadležnog registra (npr. sudski registar, obrtnička komora).

2. Isključenja iz Programa

 • Blokirani računi i neizvršene obveze: Ako imate blokirane privatne račune ili neizvršene financijske obveze, nećete biti prihvatljivi za potporu.
 • Prethodni radni status: Oni koji su radili u određenim djelatnostima ili imaju povijest samozapošljavanja u zadnje dvije godine također mogu biti isključeni.

Napomene i Dodatni Uvjeti za Dobivanje Potpore

Važne Napomene

 • Većinski udio u poslovnom subjektu: Ako ste suosnivač trgovačkog društva, morate imati većinski udio.
 • Zajednički obrt: U slučaju suosnivača obrta, potrebno je osnovati zajednički obrt s partnerom.

Sredstva Osiguranja

 • Bjanko Zadužnica: Kao uvjet za isplatu, podnositelji moraju dostaviti potvrđenu bjanko zadužnicu u roku od 8 dana od sklapanja ugovora.

Isplata sredstava za samozapošljavanje nudi značajne mogućnosti za one koji ulaze u poduzetničke vode. Međutim, važno je razumjeti sve uvjete i zahtjeve. Ovaj vodič nudi korisne informacije koje vam mogu pomoći u navigaciji kroz ovaj proces.

Kao nekadašnji poduzetnik, sjećam se uzbuđenja i izazova pri podnošenju zahtjeva za financijsku potporu. Postupak može biti složen, ali s pravim informacijama i planiranjem, šanse za uspjeh su znatno veće.

Statistički Podaci: Prema nedavnom istraživanju, oko 70% malih poduzetnika koji zadovolje uvjete za potporu uspješno dobiva financijske injekcije koje im pomažu u rastu i razvoju.

Vodič za Dokazivanje Troškova i Ostvarenog Prometa za Samozaposlene

Kako Pravilno Pripremiti Dokumentaciju za Potpore Malih Vrijednosti

Uvod: Kada se radi o samozapošljavanju i korištenju potpora male vrijednosti, ključno je razumjeti kako pravilno pripremiti i dostaviti potrebnu dokumentaciju. Ovo se posebno odnosi na dokaze o plaćenim troškovima te dokazivanje ostvarenog prometa. U nastavku ćemo detaljno objasniti kako pripremiti ovu dokumentaciju, fokusirajući se na najtraženije ključne riječi koje će vam pomoći u procesu.

Kupnja Strojeva, Alata i IT Opreme

Kada kupujete strojeve, alate ili IT opremu, potrebno je priložiti račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe te izvod s poslovnog računa. Ovo dokazuje da je plaćanje izvršeno. Ako je oprema kupljena u inozemstvu, isti principi se primjenjuju.

Nabavka Vozila

Za kupnju vozila, pored računa i izvoda s poslovnog računa, potrebno je dostaviti i kopiju prometne dozvole. Ukoliko je vrijednost sufinanciranog vozila veća od 1.500 EUR, zahtijeva se i fotodokumentacija vozila.

Kupnja Franšize

Ako ste kupili franšizu, važno je priložiti ugovor o kupnji i izvod s poslovnog računa. Ovo dokazuje da je transakcija izvršena.

Dokumentacija za Ostvaren Promet

Za dokazivanje ostvarenog prometa u iznosu 50% potpore, različiti obveznici poreza trebaju priložiti različite dokumente. Na primjer, Obrazac P-PPI i Godišnja prijava poreza na dohodak (DOH) za obveznike poreza na dohodak koji plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga.

Dokumentacija za Dodjelu Potpore za Samozapošljavanje

Za dodjelu potpore, potrebno je predati zahtjev putem online aplikacije. Pritom je važno priložiti poslovni plan, potvrdu o blokadi računa, kao i druge relevantne dokumente.

Zaključak: Priprema ispravne dokumentacije za dokazivanje troškova i ostvarenog prometa ključna je za uspješno samozapošljavanje uz pomoć potpora. Jedan moj prijatelj, također samozaposlen, naglasio je važnost detaljnog praćenja svih transakcija i pravilnog arhiviranja dokumentacije, što mu je uvelike olakšalo proces dokazivanja troškova. Slijedeći ove upute, možete se uspješno nositi s birokratskim izazovima i osigurati da vaš poslovni pothvat bude uspješan.

Možda će vas zanimati: Poslovni plan za samozapošljavanje primjer 2024Kako izračunati troškove i prihode u poslovnom planu za samozapošljavanje?Što su eu fondovi?Kako iskoristiti EU fondove za unapređenje poslovanjaKoje su najbolje prakse za izradu poslovnog plana za samozapošljavanje?

Print PDF
Skip to content